Sat10232021

Last update12:17:51 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn
Mô tảBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn
Tên File08-2021-tt-btnmt_Signed.pdf
Kích thước File2.75 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 01/09/2021 05:02
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống79 Tải xuống
Cập nhật 01/09/2021 05:02
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum