Tue04202021

Last update06:30:44 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Ban hành KH triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBan hành KH triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL
Mô tả
Tên Filetriển khai luật.pdf
Kích thước File1.05 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửivptt
Gửi ngày 20/11/2020 06:43
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống175 Tải xuống
Cập nhật 20/11/2020 06:46
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum