Sun01172021

Last update12:44:26 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuậtkiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBan hành định mức kinh tế - kỹ thuậtkiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám
Mô tả
Tên FileViễn thám.pdf
Kích thước File2.86 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửivptt
Gửi ngày 17/11/2020 11:26
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống0 Tải xuống
Cập nhật 17/11/2020 11:27
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum