Sat03232019

Last update06:09:01 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ BTNMT thực hiện các Nghị quyết TW
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuChương trình hành động của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ BTNMT thực hiện các Nghị quyết TW
Mô tả

Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TNMT thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.


Tên File5.315-CT hành động NQTW6 -BCSĐTNMT_Signed.pdf
Kích thước File448.93 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 18/06/2018 07:23
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống218 Tải xuống
Cập nhật 18/06/2018 07:29
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum