Tue09282021

Last update04:06:29 AM GMT

Thông Báo

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
Thông báo diễn biến tài nguyên nước dưới đất 6 tháng đầu năm 2013 và dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nước dưới đất 3 tháng cuối năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014
Công văn số 24/TNNQG-VP ngày 22/01/2014 của TTQH&ĐTTNNQG về việc nghỉ Tết và đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết nguyên đán Giáp ngọ 2014 và Lịch trực Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 của cơ quan Trung tâm QH&ĐTTNNQG

Vùng Bắc trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm các tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).