Thu12022021

Last update12:28:21 AM GMT

Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên: Phải bảo vệ và sử dụng nguồn nước dưới đất bền vững

There are no translations available.

Phú Yên là một tỉnh có vị thế quan trọng của vùng duyên hải miền Trung cũng như cả nước về các mặt kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Thành phố Tuy Hòa là trung tâm kinh tế, chính trị - xã hội của tỉnh Phú Yên, có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển chung của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Xác định giới hạn khai thác hợp lý nước dưới đất qua nghiên cứu sự phục hồi tầng chứa nước trong quá trình thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác tại tỉnh Thái Bình

There are no translations available.

Năm 2020, Th.S Chu Thị Thu - Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cùng các cộng sự đã hoàn thành nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xác định giới hạn khai thác hợp lý nước dưới đất qua nghiên cứu sự phục hồi tầng chứa nước trong quá trình thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác tại tỉnh Thái Bình“ để tìm ra các giải pháp kết hợp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nước mặt và nguồn nước dưới đất bền vững, hiệu quả...

Cần có bức tranh tổng thể về tiềm năng và hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất đô thị Bắc Ninh

There are no translations available.

Nguồn nước dưới đất (nước ngầm) vô cùng quý giá, có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp nước cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Trước sức ép về tăng trưởng kinh tế, dân số tăng nhanh, ô nhiễm môi trường… khiến nguồn nước đang dần bị suy giảm và cạn kiệt. Việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên nước ngầm phải được kiểm soát chặt chẽ theo hướng tiết kiệm, hiệu quả đang là vấn đề hết sức quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Vào cuộc bảo vệ nước ngầm đô thị Bắc Ninh

There are no translations available.

Tỉnh Bắc Ninh đang triển khai đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Đô thị Bắc Ninh”. Đây là một hợp phần thuộc “Đề án Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn II do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện, đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 3071/QĐ-BTNMT ngày 02/12/2019.

Các vấn đề về tài nguyên nước ở đô thị Vĩnh Yên

There are no translations available.

Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc vành đai phát triển của trung tâm kinh tế trọng điểm Miền Bắc, là vùng lan tỏa của tam giác kinh tế: Hà Nội - Hải Phòng – Hạ Long. Thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2014. Các vấn đề về tài nguyên nước ở đô thị Vĩnh Yên có những đặc điểm sau:

1. Cạn kiệt, nguy cơ cạn kiệt nước dưới đất

- Tầng chứa nước Pleistocen:

+ Khu vực xã Vân Hội, huyện Tam Dương, kết quả quan trắc mực nước tại điểm Q.4 cho thấy mức độ suy thoái của tầng qp theo thời gian. Theo kết quả quan trắc, tính đến tháng 10/2016, mực nước tuyệt đối tầng qp tại điểm quan trắc này là 6,9m.

Q.4Đồ thị dao động mực nước tại điểm quan trắc Q.4

+ Theo kết quả quan trắc tại điểm quan trắc Q.5, mực nước tầng qp tại thành phố Vĩnh Yên có biểu hiện suy thoái, tuy nhiên mức độ suy thoái không nhiều. Tốc độ suy thoái hằng năm trong giai đoạn 2004 - 2013 đạt 0,97 m/năm.

Q.5Đồ thị dao động mực nước tại điểm quan trắc Q.5

+ Do ảnh hưởng khai thác nước tập trung trong tầng chứa nước qp, đặc biệt là khu vực TP Vĩnh Yên mà trung tâm bãi giếng là công trình Q.5 dẫn đến tốc độ hạ thấp mực nước trung bình thời gian 10 năm gần đây là 0,07- 0,08 mét/năm.

- Tầng chứa nước Neogen:

Do ảnh hưởng của việc khai thác nên mực nước tại Q.4a Tam Dương - Vĩnh Phúc mực nước có xu hướng suy giảm liên tục với tốc độ trung bình 0,14m /năm (tính từ năm 2004).

Q.4aĐồ thị dao động mực nước tại điểm quan trắc Q.4a

2. Ô nhiễm nước dưới đất

Trên cơ sở kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất thuộc mạng lưới quan trắc tài nguyên nước dưới đất quốc gia, kết quả quan trắc môi trường của tỉnh và kết quả phân tích của các dự án trước đó, chất lượng nước dưới đất vùng nghiên cứu có các vấn đề như sau:

- Huyện Yên Lạc: hàm lượng Mangan, sắt vượt quá giới hạn cho phép tại xã Trung Hà; Amoni tại khu vực xã Liên Châu, Asen, chì, phenol, cadimi tại thị trấn Yên Lạc; Asen tại xã Nguyệt Đức và xã Yên Phương.

- Huyện Vĩnh Tường: Hàm lượng Asen, coliform vượt quá giới hạn cho phép tại xã Vĩnh Thịnh, Đại Đồng. Hàm lượng sắt tại xã Vĩnh Thịnh, thị trấn Vĩnh Tường, hàm lượng chì tại xã Cao Đại, Mangan tại xã Yên Lập, Amoni tại thị trấn Thổ Tang và xã Tứ Trưng vượt quá giới hạn cho phép.

- Thành phố Vĩnh Yên: Hàm lượng Chì và Amoni vượt quá giới hạn cho phép tại khu vực phường Khai Quang.

- Huyện Tam Dương: Hàm lượng chì, mangan và coliform tại xã Đồng Tĩnh, xã Vân Hội, Hoàng Đan và Hợp Thịnh vượt quá giới hạn cho phép. Hàm lượng Asen, cadimi tại xã Kim Long vượt quá giới hạn cho phép.

Tóm lại, vấn đề chính đối với nước dưới đất tại khu vực đô thị Vĩnh Yên là nguy cơ cạn kiệt nguồn nước dưới đất và ô nhiễm nước dưới đất do khai thác quá mức, các hoạt động xả thải ra nguồn nước tại các khu công nghiệp, các làng nghề...

Nước dưới đất ở đô thị Vĩnh Yên cần được bảo vệ

There are no translations available.

Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc vành đai phát triển của trung tâm kinh tế trọng điểm Miền Bắc, là vùng lan tỏa của tam giác kinh tế: Hà Nội - Hải Phòng – Hạ Long. Thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2014.

Đánh giá tính hiệu quả của mô hình lưu trữ nước ngọt trong các tầng chứa nước mặn vùng Đồng bằng sông Hồng

There are no translations available.

Lưu trữ nước ngọt trong các tầng chứa nước nói chung và trong các tầng chứa nước mặn nói riêng là công nghệ lưu trữ hiện đại, được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, mang lại hiệu quả và lợi ích to lớn. Bên cạnh việc thiết kế, thi công và vận hành các mô hình này thì một nội dung quan trọng, không thể thiếu là đánh giá hiệu quả mô hình trên cơ sở các mục tiêu đề ra. Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu, đánh giá hiệu quả mô hình lưu trữ nước ngọt trong khu vực nhiễm mặn tầng chứa nước Pleistocen tại Nhà máy nước sạch Ngọc Tuấn Nagaoka, thuộc Đề tài "Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ tích nước ngọt trong các tầng chứa nước mặn vùng Đồng bằng sông Hồng. Thử nghiệm ở tỉnh Hưng Yên" bằng tổ hợp các phương pháp: Lấy và phân tích mẫu chất lượng nước, đồng vị, địa vật lý, tính toán hiệu suất thu hồi.

Kết quả của Biên hội - Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 tỉnh Quảng Ngãi

There are no translations available.

Tỉnh Quảng Ngãi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là đầu mối giao thông quan trọng giữa 2 miền Bắc – Nam. Để có những thông tin cơ bản về tài nguyên nước dưới đất , năm 2012, đáp ứng yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao cho Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước (nay là Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia) tiến hành thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 tỉnh Quảng Ngãi, góp phần đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.