Thu12022021

Last update12:28:21 AM GMT

Nội dung thực hiện dự án "Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long"

There are no translations available.

Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất trũng, chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ thủy triều và lũ sông Mê kông. Mặc dù chương trình thủy lợi thoát lũ ra biển Tây đã cải thiện phần nào điều kiện ngập lũ, song hiện tại vào mùa khô toàn vùng chịu nắng hạn, nước mặn xâm nhập tới 3/4 diện tích, mùa mưa chịu lũ lụt từ 4 - 6 tháng. Chính vì vậy cho đến nay việc khai thác tiềm năng của vùng đất này vẫn còn gặp nhiều khó khăn và trở ngại.

Quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt theo thời đoạn

There are no translations available.

Thông tin về tài nguyên nước là yếu tố quyết định mọi hoạt động kinh tế - xã hội của một quốc gia. Một phần của thông tin nguồn nước là dự báo tài nguyên nước là căn cứ cho việc vận hành hạ tầng cơ sở của vùng hay lưu vực trong thời hạn ngắn hoặc kế hoạch phát triển vùng dài hạn để thích ứng với điều kiện nguồn nước. Mặc dù vậy đối với tài nguyên nước hiện nay chưa có quy trình đánh giá dự báo nào được ban hành.

Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ chuyên môn Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn- Giai đoạn II”

There are no translations available.

IMG_6444Sáng ngày 16/7/2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp hội đồng thẩm định nhiệm vụ chuyên môn đề án “Bảo vệ nước dưới đất tại các khu đô thị lớn” giai đoạn 2. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, đại diện Ban KHTC, Ban ĐT TNN; Trung tâm Dữ liệu TNN, Trung tâm KT&CN TNN, Trung tâm CL&BV TNN; Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam.

Đồng bằng Sông Cứu Long - thích ứng với sụt lún và đô thị hóa

There are no translations available.

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có thể trở thành một phiên bản châu Á của Hà Lan – vùng đất thấp hơn mực nước biển, nếu không có các biện pháp hạn chế tình trạng khai thác nước ngầm quá mức.

Suy thoái nguồn nước dưới đất vùng Đà Nẵng đến Bình Thuận

There are no translations available.

Các tỉnh miền trung từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, vốn trước kia có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô rõ rệt, mùa khô rất khan hiếm nước mưa và nước mặt, thì nay mùa mưa ngắn hơn, mùa khô dài hơn. Có những nơi có năm 6 tháng liên tục không có mưa. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sản xuất, kinh doanh của người dân địa phương. Nhu cầu nước trên địa bàn này là rất lớn cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp. Không chỉ có nhu cầu trong sinh hoạt hằng ngày và sản xuất nông nghiệp truyền thống, với sự phát triển chung của xã hội, nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp cũng hình thành và hoạt động, làm gia tăng nhu cầu sử dụng nước.

Xây dựng phần mềm phân bổ nguồn nước lưu vực sông

There are no translations available.

Phân bổ nguồn nước là một trong những kết quả quan trọng của quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng cạnh tranh, khan hiếm, ô nhiễm nguồn nước đang ngày càng gia tăng ở nhiều nơi.

Giải pháp để phát triển mô hình cấp nước bền vững tại đảo Phượng Hoàng tỉnh Quảng Ninh

There are no translations available.

Năm 2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện các dạng công các còn lại trong dự án: “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”. Dự án được thực hiện tại đảo Phượng Hoàng, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại, công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất đã được triển khai và tuân thủ các quy định hiện hành và bám sát nội dung của đề cương dự án phê duyệt. Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước đã tiến hành điều tra, khảo sát thực địa và các dạng công tác chuyên môn khác trên phạm vi toàn bộ đảo Phượng Hoàng với diện tích 7,5 km2, bước đầu đã đánh giá được tiềm năng tài nguyên nước dưới đất trên toàn đảo.

Nghiên cứu xây dựng maket bộ bản đồ tài nguyên nước các lưu vực sông – Cũ mà mới – Đồng bộ và hiệu quả

There are no translations available.

Tại Việt Nam quy hoạch Tài nguyên nước là một lĩnh vực còn khá mới, trước kia các hoạt động về tài nguyên nước chủ yếu là các công tác điều tra, thăm dò, đánh giá các nguồn nước mặt, nước dưới đất. Từ năm 2008 đến nay, công tác quy hoạch tài nguyên nước mới được chú ý và định hướng phát triển tại Việt Nam.