NAWAPI

bannerTT_2

Fri05202022

Last update10:59:07 PM GMT

Họp trực tuyến ký biên bản hợp tác với BGR về Dự án hợp tác kỹ thuật mở mới giai đoạn 2022 – 2024

Chiều ngày 21/01/2022, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Họp trực tuyến ký biên bản hợp tác với BGR về Dự án hợp tác kỹ thuật mở mới giai đoạn 2022 – 2024. Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh, cùng tham gia có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành; Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Cảnh báo và Dự Báo tài nguyên nước, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; đại diện phía BGR và các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

“Ký kết Biên bản khung ghi nhớ hợp tác và Hợp tác trong khuôn khổ Dự án thích ứng hạn hán” giữa NAWAPI (Việt Nam) và GFZ (Đức)

Chiều ngày 07/01/2022, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) và Trung tâm Helmholtz Viện nghiên cứu khoa học địa chất đã họp Ký kết Biên bản khung ghi nhớ hợp tác và Hợp tác trong khuôn khổ Dự án thích ứng với hạn hán.

Họp với Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR) bàn về việc triển khai các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Sáng ngày 30/11/2021, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp với Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR) bàn về việc triển khai các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Chủ trì cuộc họp là Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế Thân Văn Đón, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR), Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.

Họp trực tuyến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đối tác Đức về dự án mở mới giai đoạn (2022 - 2025)

Chiều ngày 21/07/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Ban Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế và đại diện BGR đã tham dự cuộc họp trực tuyến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đối tác Đức về dự án mở mới giai đoạn (2022 - 2025). Chủ trì cuộc họp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng tham gia có các đơn vị liên quan.

Họp trực tuyến với Dự án BGR về đề xuất xây dựng nhiệm vụ 2022-2025

Chiều ngày 03/06/2021, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp với Dự án BGR về đề xuất xây dựng nhiệm vụ 2022-2025. Chủ trì phiên họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc, cùng tham dự ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng giám đốc, văn phòng Dự án BGR và Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Hội thảo tham vấn hoàn thiện đề cương Dự án “Tài nguyên nước dưới đất trong vùng châu thổ Mê Công: Quản lý hợp tác để tăng cường chống chịu khí hậu”

Sáng ngày 11/3, tại An Giang, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa liên hợp quốc (UNESCO Việt Nam) phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn địa phương về Đề xuất Dự án "Tài nguyên nước dưới đất trong vùng châu thổ Mekong: Hợp tác quản lý để tăng cường khả năng chống chịu khí hậu" và tuyên truyền ngày nước thế giới với chủ đề "Giá trị của nước".

Hợp tác quản lý tài nguyên nước dưới đất trong vùng châu thổ Mekong

Ngày 11/3, tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ TN&MT) phối hợp với UNESCO tổ chức Hội thảo tham vấn địa phương Đề xuất Dự án "Tài nguyên nước dưới đất trong vùng châu thổ Mekong: Hợp tác quản lý để tăng cường khả năng chống chịu khí hậu".

Họp Ban quản lý dự án BGR

Ngày 03/03/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Ban Quản lý dự án BGR. Tham dự cuộc  họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; đại diện về phía Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR) có ông Andreas Renck - Cố vấn trưởng Ban quản lý Dự án cùng các chuyên gia, cán bộ đến từ NAWAPI cũng như BGR.