Thu01202022

Last update06:35:23 AM GMT

Đồng bằng sông Cửu Long: Giải pháp ứng phó xâm nhập mặn, khô hạn

Mùa khô, hạn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) đang bắt đầu. Xâm nhập mặn (XNM) dự báo sẽ tới sớm và lấn sâu vào nội đồng, ảnh hưởng sinh hoạt, sản xuất của người dân trong vùng. Ứng phó XNM, khô hạn là giải pháp mà các ngành, các cấp tại TP Cần Thơ, các địa phương trong vùng ÐBSCL quan tâm thực hiện.

Tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp: Nhất cử nhiều lợi

Việc tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (TT, TKN) trong sản xuất nông nghiệp là một xu hướng sản xuất của một nền nông nghiệp hiện đại, tiên tiến mang lại nhiều lợi ích về hiệu quả kinh tế lẫn môi trường. Thế nhưng việc ứng dụng hệ thống tưới TT, TKN không phải nông dân nào cũng nhận thức được và có khả năng về nguồn vốn để đầu tư.

Bộ Tài nguyên và Môi trường gặp mặt Lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022

Sáng 16/1, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Gặp mặt và chúc Tết các đồng chí lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.

Bộ Tài nguyên và Môi trường và FAO thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển bền vững

Chiều 14/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà có buổi tiếp và làm việc của với tân Trưởng Đại diện Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam Rémi Nono Womdim.

Cao Bằng: Năm 2021, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Cao Bằng đã có công văn số 4215/BC-STNMT về công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn năm 2021.

Đà Nẵng: Một số kết quả công tác quản lý tài nguyên nước năm 2021

Trong năm 2021, Sở TN&MT tiếp tục đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước như: (1) Thông tư số 75/2017/TTBTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ tài nguyên nước trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất; (2) Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xử lý, trám lấp giếng không sử dụng; (3) Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính Phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và (4) Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Nhìn lại năm 2021: Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên nước

Đẩy mạnh xu thế chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu cơ bản tài nguyên nước trong lĩnh vực tài nguyên nước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng là việc làm hết sức quan trọng và đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay.