Fri08072020

Last update04:32:39 AM GMT

News

Kiểm tra thực địa Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” tại tỉnh Sơn La

There are no translations available.

IMG_6229Trong hai ngày từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 09 năm 2019, đoàn kiểm tra của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tiến hành kiểm tra tình hình công tác thực địa tại các vùng điều tra trên địa bàn tỉnh Sơn La thuộc dự án "Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước" thuộc Chương trình "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các cùng núi cao, vùng khan hiếm nước" do Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước thực hiện.

Họp về công tác lập kế hoạch tổ chức Tuần lễ Nước Quốc tế 2020

There are no translations available.

z1525221837971_750725f51d657e46f0e34cc03697ea70Sáng ngày 06/9/2019, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp về công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Nước Quốc tế 2020. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, cùng Ban tổ chức Tuần lễ nước Quốc tế 2020.

Họp thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng tài liệu, thi công Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”

There are no translations available.

assSáng ngày 27/8/2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng tài liệu, thi công Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”. Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, đại diện Ban KHTC, Ban ĐT TNN, Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Trung tâm CL&BV TNN, Trung tâm KT&CN TNN,Trung tâm DL TNN.

Họp hoàn thiện rà soát Hồ sơ trình phê duyệt, điều chỉnh dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”

There are no translations available.

IMG_6764Sáng ngày 13/8/2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp hoàn thiện, rà soát Hồ sơ trình phê duyệt, điều chỉnh dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc Chương trình "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dướ đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao vùng khan hiếm nước”. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, đại diện Ban ĐTTNN và các đơn vị tham gia đề án.

Họp rà soát đề xuất điều chỉnh nội dung, khối lượng và dự toán để kết thúc dự án "Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - pha 4"

There are no translations available.

IMG_6744Sáng ngày 09/8/2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp rà soát Dự án "Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - pha 4". Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, đại diện Ban KHTC, Ban ĐTTNN; Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam.

Họp rà soát, điều chỉnh nội dung khối lượng và dự toán dự án "Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1: 50.000 vùng bắc sông Tiền"

There are no translations available.

 

lat_19082019_5Chiều ngày 09/8/2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp rà soát, điều chỉnh nội dung khối lượng và dự toán dự án "Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1: 50.000 vùng bắc sông Tiền". Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, đại diện Ban KHTC, Ban ĐTTNN, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

There are no translations available.

IMG_6611Sáng ngày 25/7/2019 tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019. Ông Tống Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - chủ trì Hội nghị; Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Triệu Đức Huy và Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Nguyễn Mạnh Cường đồng chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chính lãnh đạo Văn phòng, các Ban, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể các cán bộ, viên chức khối cơ quan Trung tâm đã về dự hội nghị.