Thu10212021

Last update06:36:07 AM GMT

News

Văn phòng Trung tâm báo cáo rà soát điều chỉnh Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt - Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum tỷ lệ 1: 100.000”

There are no translations available.

Sáng ngày 19/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp nghe Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam báo cáo rà soát điều chỉnh Dự án "Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt các xã biên giới Việt - Lào từ Hà Tĩnh đến Kon Tum tỷ lệ 1: 100.000". Chủ trì cuộc họp là Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy, cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước; Ban Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Trung tâm.

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam báo cáo rà soát điều chỉnh Dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền”.

There are no translations available.

Sáng ngày 19/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp nghe Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam báo cáo rà soát điều chỉnh Dự án "Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền". Chủ trì cuộc họp là Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy, cùng tham gia có Ban Điều tra tài nguyên nước; Ban Kế hoạch – Tài chính, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

Nghe báo cáo kế hoạch quan trắc năm 2022.

There are no translations available.

Sáng ngày 13/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch quan trắc năm 2022. Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham gia có Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước và Trung tâm Cảnh báo Dự báo tài nguyên nước.

Nghe báo cáo kế hoạch xây dựng mô hình Lưu vực sông Hồng - Thái Bình, Cửu Long.

There are no translations available.

Sáng ngày 13/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch xây dựng mô hình Lưu vực sông Hồng - Thái Bình và Lưu vực sông Cửu Long. Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham gia có Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước; Ban Quy hoạch tài nguyên nước và Trung tâm Cảnh báo Dự báo tài nguyên nước.

Họp Hội nghị xây dựng tiểu dự án Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin quan tắc tài nguyên và môi trường.

There are no translations available.

Chiều ngày 12/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Đại diện lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước và Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế đã tham dự họp trực tuyến xây dựng tiểu dự án Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin quan tắc tài nguyên và môi trường. Chủ trì cuộc họp là Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường Nguyễn Bảo Trung, cùng tham gia có Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và các đơn vị liên quan trực thuộc Bô Tài nguyên và Môi trường.

Họp Ban quản lý Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II".

There are no translations available.

Chiều ngày 07/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc Họp Ban quản lý Dự án "Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II". Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh, cùng tham gia có Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, Ban Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và đại diện BGR.

Họp với Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam.

There are no translations available.

Chiều ngày 04/10/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp trực tuyến Hội Địa chất Thủy văn. Chủ trì hội nghị là Chủ tịch Hội Địa chất Thủy văn PGS.TS Nguyễn Văn Lâm, cùng tham dự có Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh và Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm và các thành viên trong Hội Địa chất thủy văn.