Sat07312021

Last update02:00:00 PM GMT

Thông tin đề tài KHCN

Display # 
# Article Title Hits
1 Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá, dự báo tài nguyên nước mặt theo thời đoạn 36181
2 Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKHCN "Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn" 37341
3 Giải quyết bài toán xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long. 38847
4 Hội thảo chuyên đề “Các phương pháp xác định trữ lượng nước dưới đất” 41739
5 THỬ NGHIỆM DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG SREPOK BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP MÔ HÌNH MÃ NGUỒN MỞ VỚI DỮ LIỆU MƯA TOÀN CẦU 36740
6 NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP MÔ HÌNH MÃ NGUỒN MỞ VỚI DỮ LIỆU MƯA TOÀN CẦU ĐỂ DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC MẶT CHO LƯU VỰC SÔNG 38075
7 Nghiên cứu đề xuất bộ công cụ mô hình toán dự báo tài nguyên nước mặt và nước dưới đất lưu vực sông ở Việt Nam 39647
8 Trung tâm QH&ĐTTNNQG thực hiện 06 đề tài KHCN cấp cơ sở mở mới năm 2017 43276
9 Hưng Yên: Tái sinh nước ngọt bằng công nghệ lưu trữ nước trong tầng chứa nước mặn 37309
10 Trữ lượng nước dưới đất trong đá vôi tại khu vực vùng núi cao Đông Bắc có thể lên tới hơn 3 trăm nghìn m3/ngày 39629
11 Cần phải xây dựng Quy trình đánh giá dự báo tài nguyên nước mặt 37293
12 Sớm ban hành nội dung thể hiện và market bộ bản đồ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông 40915
13 Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của đề tài "Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn" 42473
14 Bổ sung nhân tạo cho các tầng chứa nước - Giải pháp cho tương lai 40755
15 Sẽ sớm có bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước khi xây dựng các công trình ngầm 40607
16 Nghiên cứu xác định các yếu tố, thời đoạn, nội dung dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ xây dựng quy trình dự báo 39794
17 Hà Nội: Nước dưới đất có thể bị ô nghiễm khi thi công các công trình ngầm 40009
18 Nghiên cứu về các yếu tố quyết định đến quá trình xâm nhập mặn nước dưới đất tại Đồng bằng sông Cửu Long 43823
19 Hội thảo:“Nghiên cứu ứng dụng mạng Nơron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) trong tính toán lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt; thử nghiệm cho lưu vực sông Cầu” 52540
20 Danh mục Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2016 53292