Thu01202022

Last update06:35:23 AM GMT

Nguy cơ ô nhiễm nước dưới đất ở đô thị Hải Dương

Mặc dù Hải Dương là tỉnh được đánh giá giàu tiềm năng về nước, nhưng phân bố không đồng đều lại có điều kiện thuỷ hoá phức tạp, nhiều nơi nước bị mặn nên việc khai thác và quản lý gặp nhiều khó khăn. Nhiều khu vực thuộc vùng núi, vùng nông thôn và ngay cả khu vực thành phố, thị trấn, thị tứ tình hình thiếu nước sinh hoạt còn xảy ra rất nghiêm trọng trong khi nhu cầu sử dụng nước cho công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt ngày càng tăng. Tranh chấp về mục tiêu sử dụng các nguồn nước đã bắt đầu nảy sinh tại một số nơi trong tỉnh. Các hoạt động nhằm cung cấp, phân phối, chia sẻ nguồn nước cho các nhu cầu sử dụng nước là một trong những yếu tố quan trọng cho sự phát triển của xã hội của tỉnh Hải Dương.

Một số kết quả đạt được của Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – giai đoạn I; đô thị thành phố Hồ Chí Minh”

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, có vị trí kinh tế, văn hóa và khoa học quan trọng vào bậc  nhất của cả nước. Thành phố đóng vai trò đầu tầu trong quá trình phát triển, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của các tỉnh thành phía Nam cũng như của cả nước.

Nguy cơ cạn kiệt nước dưới đất ở đô thị Hà Nội

Quá trình đô thị hoá trên địa bàn thành phố Hà Nội đang phát triển mạnh đã và đang làm biến đổi mạnh mẽ các điều kiện môi trường nói chung và tài nguyên nước dưới đất nói riêng. Tình trạng suy giảm nguồn nước dưới đất (ô nhiễm, cạn kiệt) đã diễn ra tại một số nơi gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân và các ngành kinh tế trên địa bàn thành phố. Ở vùng trung tâm nội thành do ảnh hưởng bởi việc khai thác nước mãnh liệt hàng chục năm nay cộng với việc bố trí các giếng khoan khai thác nước chưa hợp lý, xa nguồn bổ cập đã dẫn đến hình thành phễu hạ thấp mực nước với diện tích lớn hàng trăm kilomet vuông, đẩy nhanh các tác động tiêu cực đến môi trường như cạn kiệt tài nguyên nước, gia tăng quá trình ô nhiễm nguồn nước dưới đất, sụt lún mặt đất...

Quy trình vận hành Phòng thí nghiệm trung tâm Chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước theo hình thức phân cấp

Phòng Thí nghiệm là tổ chức trực thuộc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng các quy trình kỹ thuật trong công tác lấy, bảo quản mẫu nước và phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; hướng dẫn, kiểm tra kỹ thuật thực hiện quy trình lấy và phân tích mẫu; đánh giá tác động môi trường đến các nguồn nước.

Báo cáo kết quả thực hiện Giai đoạn I và Kế hoạch triển khai Giai đoạn II Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn"

Ngày 18/11, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã báo cáo kết quả thực hiện Giai đoạn I và Kế hoạch triển khai Giai đoạn II Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" do Trung tâm chủ trì thực hiện. Tham dự cuộc họp có ông Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; cùng đại diện Cục Quản lý Tài nguyên nước, Vụ Khoa học Công nghệ.

Đánh giá khả năng nguồn nước lưu vực sông Sêrêpôk dựa trên bộ chỉ số

Để đánh giá khả năng nguồn nước mặt cho lưu vực sông Sêrêpôk, từ các kết quả tính toán được và đem ra đối chiếu với tiêu chuẩn đánh giá cho từng chỉ số, giúp xem xét đánh giá khả năng nguồn nước mặt cho lưu vực sông này. Với từng loại chỉ số sẽ cho những đánh giá khác nhau về những khía cạnh khác nhau, tuy nhiên tổng hợp tất cả các chỉ số thành phần trong bộ chỉ số đều giúp đánh giá một cách tổng quan về khả năng nguồn nước mặt cho lưu vực sông.