Thu01202022

Last update06:35:23 AM GMT

Hồ Sơ Năng Lực

Nhân lực

nhan_luc_TT_2015
Hiện tại, tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của toàn Trung tâm là 913 người, trình độ đào tạo:
- Tiến sỹ: 10 người (1,1%),
- Thạc sỹ: 85 người (9,3%),
- Đại học: 413 người (45,24%),
- Cao đẳng: 19 người (2,08%),
- Trung cấp và công nhân các loại: 386 người (42,28%).