Mon01172022

Last update12:30:30 PM GMT

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước

Chiều ngày 06/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có đồng chí Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, chủ trì Hội nghị , bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Chánh Văn phòng, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.

Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 06/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có đồng chí Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, chủ trì Hội nghị , ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Chánh Văn phòng, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 05/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có đồng chí Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, chủ trì Hội nghị , bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Chánh Văn phòng, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước.

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 05/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước. Tham dự hội nghị có đồng chí Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, chủ trì Hội nghị , bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Chánh Văn phòng, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

Mở đầu Hội nghị, ông Nguyễn Minh Lân - Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

IMG_3383

Năm 2021, đơn vị được giao thực hiện 01 nhiệm vụ Chính phủ, 02 nhiệm vụ sự nghiệp môi trường và 04 nhiệm vụ được giao phối hợp. Kết quả chính đạt được của đơn vị như sau:

- Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”- Giai đoạn II – Đô thị Bắc Ninh, đơn vị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, khối lượng theo dự án được phê duyệt. Đến nay, hồ sơ báo cáo tổng kết đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định thông qua Hội đồng cấp Bộ.

- Dự án “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững”, với vai trò được giao là chủ trì dự án, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước để tổ chức thục hiện dự án từ đầu năm. Nội dung, khối lượng và giá trị được Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý chấp thuận với chất lượng đạt yêu cầu kỹ thuật đã phê duyệt và các quy trình, quy phạm kỹ thuật đã ban hành. Tổng giá trị đạt 88% khối lượng giá trị dự toán được giao năm 2021. Giá trị thực hiện giảm do khối lượng điều tra thực tế giảm so với đề án đã được phê duyệt và một số nội dung công việc không thực hiện do chờ xin điều chỉnh dự án.

- Dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững”: Nội dung, sản phẩm đã được Hội đồng nghiệm thu của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đánh giá đạt chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật và nội dung đề án được phê duyệt. Tổng giá trị đạt 98% khối lượng giá trị dự toán được giao năm 2021. Giá trị thực hiện giảm do khối lượng điều tra thực tế giảm so với nội dung đang chờ xin điều chỉnh dự án.

- Nhiệm vụ đặc thù Dự án “Quan trắc Quốc gia tài nguyên nước vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ” đơn vị đã thực hiện xong và được nghiệm thu khối lượng được giao. Kết quả phân tích đạt yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật được áp dụng và đảm bảo độ chính xác, tin cậy cao theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017.

- Phân tích chất lượng nước thuộc Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”- Giai đoạn II – Đô thị Quảng Ngãi; Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” và Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam” đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc được giao. Kết quả phân tích chất lượng nước đạt yêu cầu kỹ thuật theo các đề án đã được phê duyệt. Đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật với độ chính xác cao theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017.

- Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm đã cố gắng tích cực chủ động tìm kiếm công việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

- Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy và cơ cấu tổ chức, công tác văn phòng và công tác kế hoạch tài chính được đảm bảo.

Ông Nguyễn Minh Lân cho biết, năm 2021, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trung tâm cũng gặp phải nhiều khó khăn trong công tác điều tra, tìm kiếm, quan trắc tài nguyên nước do hầu hết các nhiệm vụ của Trung tâm đều thực hiện ở thực địa, trong khi đó, đơn vị vừa tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo cho công tác phòng, chống, khắc phục ảnh hưởng bởi dịch bệnh, vừa tổ chức triển khai nhiệm vụ nhằm đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

IMG_3387

Về kế hoạch nhiệm vụ công tác trong năm tới, phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, năm 2022, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm:

- Đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đã được phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo về tiến độ cũng như chất lượng sản phẩm.

- Tiếp tục tích cực liên hệ, tìm kiếm các hợp đồng sản xuất dịch vụ.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức của đơn vị, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của đơn vị.

- Phát triển nguồn nhân lực làm công tác chuyên môn, thu hút nhân sự có năng lực, kinh nghiệm về làm việc.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số đồng bộ tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong điều tra, đánh giá chất lượng các nguồn nước, bảo vệ và phòng chống các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt theo yêu cầu của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

- Hoàn thiện hệ thống các quy chế nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2021, đồng thời cũng đề nghị, trong những năm tiếp theo, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nhà nước giao, Trung tâm cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, sớm kiện toàn bộ máy tổ chức, ổn định bộ máy để cán bộ viên chức yên tâm công tác. Ông Thanh tin tưởng, Trung tâm sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_3376

z3086135064901_91d80fc4b03b170002e7ee0b24e091c7

IMG_3390Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 lĩnh vực tài nguyên nước

Chiều ngày 29/12/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia,Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Viện Khoa học tài nguyên nước cùng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Lĩnh vực tài nguyên nước. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm 2021 do Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước thực hiện.

Sáng ngày 10/12/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 do Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước thực hiện. Chủ trì buổi nghiệm thu là ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Chủ tịch Hội đồng; cùng tham dự có ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Phó Chủ tịch Hội đồng; đại diện các Ban liên quan của Trung tâm; Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng cuối năm 2021 do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện.

Sáng ngày 07/12/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện. Chủ trì buổi nghiệm thu là ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Chủ tịch Hội đồng; cùng tham dự có ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Phó Chủ tịch Hội đồng; đại diện các Ban liên quan của Trung tâm; ông Nguyễn Chí Nghĩa – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc cùng các chủ nhiệm đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.