NAWAPI

bannerTT_2

Fri05202022

Last update10:59:07 PM GMT

Họp trực tuyến báo cáo Hội đồng liên ngành thẩm định “Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông SrêPok đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Sáng ngày 24/09/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng giám đốc và Ban Quy hoạch tài nguyên nước của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tham dự họp trực tuyến báo cáo Hội đồng liên ngành thẩm định "Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông SrêPok đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Chủ trì buổi làm việc trực tuyến là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, cùng tham dự có Cục Quản lý tài nguyên nước; đại diện các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch; và đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhản dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng và các chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Họp trực tuyến báo cáo Hội đồng liên ngành thẩm định “Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Sáng ngày 23/09/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng giám đốc và Ban Quy hoạch tài nguyên nước của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tham dự họp trực tuyến báo cáo Hội đồng liên ngành thẩm định "Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Chủ trì buổi làm việc trực tuyến là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, cùng tham dự có Cục Quản lý tài nguyên nước; đại diện các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch; và đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Kon Tum và các chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Làm việc về công tác chuyển đổi số điều tra khảo sát thực địa.

Chiều ngày 22/09/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra buổi làm việc về công tác chuyển đổi số điều tra khảo sát thực địa. Chủ trì buổi làm việc là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống NgọcThanh, cùng tham dự đại có diện Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2021

Ngày 16/9/2021, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ban hành Quyết định số 197/QĐ-TNNQG về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2021 đối với các thí sinh dự tuyển. Chi tiết xem tại Danh sách kèm theo.

http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=680&lang=vi

Họp trực tuyến Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các khu đô thị lớn” - Giai đoạn II, đô thị Tuy Hòa

Sáng ngày 16/09/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các khu đô thị lớn" - Giai đoạn II, đô thị Tuy Hòa. Chủ trì cuộc họp là Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, cùng tham dự đại diện Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch - Tài chính, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung và các chuyên gia địa chất thủy văn.

Họp trực tuyến Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các khu đô thị lớn” - Giai đoạn II, đô thị Bắc Ninh

Sáng ngày 15/09/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các khu đô thị lớn" - Giai đoạn II, đô thị Bắc Ninh. Chủ trì cuộc họp là Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy, cùng tham dự đại diện Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước và các chuyên gia địa chất thủy văn.

Họp trực tuyến Báo cáo Thứ trưởng Lê Công Thành về Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước

Sáng ngày 15/09/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; cùng đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Quan trắc giám sát tài ngyên nước, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tham gia cuộc họp trực tuyến Báo cáo thứ trưởng về Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước. Chủ trì cuộc họp là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, cùng tham dự có các đơn vị liên quan.