Mon01172022

Last update12:30:30 PM GMT

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung: 35 năm - chặng đường đáng nhớ

35 năm qua, từ Liên đoàn Địa chất thủy văn miền Nam làm nhiệm vụ điều tra cơ bản về tài nguyên nước dưới đất trên dải đất từ Quảng Bình tới các tỉnh miền Nam, trở thành Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung (QH&ĐTTNMT) ngày nay với nhiệm vụ được rộng mở sang lĩnh vực quy hoạch, điều tra, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước trên địa bàn các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, các thế hệ CBCNV trong Liên đoàn luôn nêu cao truyền thống, nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển KT- XH của đất nước 

Với những cố gắng đó, Liên đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng 16 Huân chương Lao động các hạng, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 18 Bằng khen của Thủ tướng, 29 Bằng khen của Bộ Công nghiệp, 14 Bằng khen của Bộ TN&MT, 3 Bằng khen của UBND tỉnh và 1 Cờ thi đua xuất sắc của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

Khái quát những thành tựu nổi bật của Liên đoàn qua mỗi chặng đường, ông Nguyễn Lưu, Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐTTNNMT cho biết: Trước năm 1980, Liên đoàn gặp không ít khó khăn, thậm chí phải đối mặt với những hiểm nguy do hậu quả bom, mìn của chiến tranh để lại, nhưng được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, của ngành, sự quan tâm giúp đỡ của các địa phương, CBCNV Liên đoàn đã trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là các đề án tìm kiếm, đánh giá nước dưới đất (NDĐ) ở Tây Nguyên; Thành lập bản đồ địa chất thủy văn, địa chất công trình tỷ lệ 1/200.000 và 1/50.000 trên địa bàn Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung.

Năm 1997, được đổi tên thành Liên đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình miền Trung và hoạt động trên phạm vi hẹp hơn (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và các tỉnh Tây nguyên), hoạt động của Liên đoàn trở nên đa dạng, rộng mở sang các lĩnh vực điều tra địa chất môi trường, địa chất đô thị, địa chất tai biến, điều tra đánh giá nguồn NDĐ gắn liền với cấp nước quy mô nhỏ cho các cụm dân cư vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Cùng với nhiệm vụ Nhà nước giao, Liên đoàn đã tận dụng năng lực đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của xã hội như: khoan khai thác nước ngầm, khảo sát nền móng công trình, thăm dò nước khoáng, nước nóng, đo đạc địa hình, trắc địa công trình... với chất lượng và hiệu quả cao nên thương hiệu được duy trì, phát triển.

 Để khai thác, sử dụng tổng hợp, phát triển tài nguyên nước (TNN) và phòng chống, khắc phục tác hại do nước gây ra; Liên đoàn đã thực hiện công tác điều tra cơ bản, kiểm kê hiện trạng về số lượng, chất lượng và tình hình khai thác, sử dụng TNN, đánh giá mức độ và nguy cơ suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Kết quả, Liên đoàn đã hoàn thành và đưa vào Lưu trữ các bản đồ địa chất thủy văn, địa chất công trình tỉ lệ 1/200.000 thành lập trên 7 vùng với tổng diện tích 103.870 km2, chiếm 90% diện tích địa bàn hoạt động của Liên đoàn. Đây là những tài liệu quan trọng, phục vụ công tác quy hoạch, phân vùng lãnh thổ quốc gia và các địa phương. Hoàn thành các tờ bản đồ địa chất thủy văn và bản đồ địa chất công trình tỉ lệ 1/50.000 của các vùng trọng điểm phát triển KT-XH với tổng diện tích điều tra 12.643 km2. Đã phát hiện và khoanh nối được ranh giới của nhiều tầng, nhiều vùng chứa nước đạt yêu cầu sử dụng cho dân sinh và công nghiệp; nhiều mỏ nước khoáng; vật liệu xây dựng; cảnh báo tại nhiều khu vực có các tầng đất yếu; nhiều vùng tiềm ẩn các nguy cơ ô nhiễm môi trường...

Liên đoàn đã thực hiện chương trình điều tra địa chất đô thị trên địa bàn miền Trung. 12 khu đô thị và 14 hành lang kinh tế trọng điểm được điều tra, khảo sát, lập bản đồ, với tổng diện tích 4.967 km2. Hoàn thành công tác tìm kiếm, thăm dò nước dưới đất ở 61 vùng kết quả đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất cấp A+B là 52.331 m3/ngày, cấp C1: 636.721 m3/ngày, cấp C2: 41.693.233 m3/ngày.

 Dựa vào kết quả này, các địa phương đã đầu tư xây dựng nhiều công trình cấp nước sạch cho các thành phố, thị xã, các khu công nghiệp tại Buôn Ma Thuột, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Quảng Ngãi... Đối với nước khoáng đã hoàn thành việc phổ tra các nguồn nước trước đây và phát hiện thêm nhiều nguồn mới, nâng tổng số nguồn nước khoáng được phát hiện trên địa bàn Tây Nguyên và tỉnh duyên hải miền Trung lên 102 điểm; hoàn thành công tác thăm dò tại một số nguồn nước khoáng nóng như Vĩnh Hảo, Đảnh Thạnh, Thạch Bích, Tu Bông, Phú Sen, Vạn Giã... và chuyển giao cho các tổ chức kinh tế xã hội khai thác  sử dụng đạt hiệu quả kinh tế cao.

Mạng lưới quan trắc quốc gia động thái  NDĐ ở Tây Nguyên với 219 trạm được thiết lập từ năm 1991 và vận hành liên tục. Kết quả quan trắc được cập nhật, chỉnh lí, tổng hợp, thông báo đến Sở TN và MT các tỉnh, giúp các địa phương chủ động đối phó, khắc phục hạn hán.

Để giải quyết nhu cầu cấp bách về nước sạch cho đồng bào và chiến sĩ ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, từ 1990 đến nay, Liên đoàn đã triển khai thực hiện đề án "Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất ở vùng núi Trung bộ và Tây Nguyên"; "Điều tra địa chất thủy văn, địa chất công trình và đánh giá nguồn nước dưới đất ở các đảo ven biển Nam Trung Bộ", "Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất ở một số vùng trọng điểm thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên"... Đến nay, đã có 69 cụm dân cư trên địa bàn 8 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được đánh giá nguồn NDĐ với trữ lượng đạt 32.000 m3/ngày; đã khai thác sử dụng 5.400 m3/ngày, đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt cho trên 90.000 người dân và chiến sỹ.

Hiện Liên đoàn đang thi công các Đề án "Điều tra, đánh giá nước dưới đất các vùng đặc biệt thiếu nước sinh hoạt thuộc các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận"; "Lập bản đồ địa chất thủy văn tỉ lệ 1/50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận"; "Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi".... Trong những năm tới Liên đoàn sẽ tiến hành thi công thêm các đề án "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho một số làng ung thư của Việt Nam"; "Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận";

Mặt khác, Liên đoàn xây dựng hoàn thành, trình cấp trên phê duyệt các đề án "Bảo vệ nước dưới đất đô thị Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk"; "Bảo vệ nước dưới đất đô thị Quy Nhơn, tỉnh Bình Định" và đang tiến hành xây dựng dự án điều tra đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 vùng Tuy Hòa, Vạn Ninh.

 Những năm gần đây Liên đoàn tích cực triển khai các hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế với tổ chức Jica của Nhật Bản; Danida Đan Mạch về điều  tra TNN dưới đất cao nguyên Trung phần Việt Nam và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ... thi công các giếng khoan khai thác NDĐ tại các điểm trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ Nhà nước  giao, Liên đoàn còn triển khai các hoạt động dịch vụ với nhiều đối tác nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho CBCNV, thưa ông?

Liên đoàn trưởng Nguyễn Lưu: Đúng vậy, các đơn vị trong Liên đoàn đã mở rộng các hoạt động dịch vụ nghiên cứu, điều tra cơ bản về địa chất thủy văn, địa chất môi trường, đánh giá TNN, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu nước ngầm, khảo sát địa chất công trình phục vụ xây dựng, giao thông thủy lợi, thủy điện... Kết quả hoạt động dịch vụ đã góp phần  giải quyết nhu cầu về nước cho thành phố Buôn Ma Thuột; Pleiku; Gia Nghĩa... và 11 thị trấn, 20 bệnh viện, trường học, nhiều đơn vị quân đội, Đồn biên phòng ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông...

Những năm gần đây, hoạt động dịch vụ của Liên đoàn đạt từ 20-35 tỷ đồng/năm, vượt chỉ tiêu từ 120-135%;  Nhờ đó, Liên đoàn thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và nâng cao đời sống CBCNV với thu nhập bình quân của người lao động năm 2005 là 2,7 triệu đồng /người /tháng, năm 2009 tăng lên 5,5 triệu đồng; góp phần  phát triển KT - XH, ổn định an ninh - quốc phòng tại các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, đuợc lãnh đạo các địa phương đánh giá cao.

Hiện nhu cầu sử dụng nước của các quốc gia ngày càng tăng, nạn khan hiếm nước sẽ xảy ra với nhiều nước trên thế giới; quá trình biển đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp, gây ảnh hưởng xấu đến tài nguyên nước ở Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ của mình, Liên đoàn có hoạt động gì để cùng cả nước giảm thiểu các nguy cơ này, tạo bước phát triển bền vững, thưa ông?

Liên đoàn trưởng Nguyễn Lưu: Chúng tôi tiếp tục điều tra, đánh giá TNN, quy hoạch TNN theo lưu vực và địa giới hành chính, gắn liền với BVMT bền vững. Tập trung vào các lĩnh vực: Biên hội - thành lập bản đồ TNN dưới đất tỉ lệ 1/200.000 trên địa bàn và ghép nối với bản đồ TNN dưới đất cùng tỷ lệ của toàn quốc; Điều tra đánh giá TNN dưới đất tỷ lệ 1/50.000 tại các vùng trọng điểm phát triển KT-XH, các khu CN tập trung liên tỉnh; gắn công tác điều tra TNN với ảnh hưởng của biển đổi khí hậu và nước biển dâng, đề xuất các biện pháp ứng phó hữu hiệu. Tiếp tục duy trì nhiệm vụ quan trắc quốc gia động thái NDĐ ở Tây Nguyên, đồng thời triển khai hoạt động của mạng quan trắc quốc gia động thái NDĐ ở các tỉnh duyên hải miền Trung; đẩy mạnh công tác quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết TNN dưới đất và các lưu vực sông lớn,  xuyên quốc gia; xây dựng đề án bảo vệ TNN ở các đô thị lớn; Điều tra, đánh giá chi tiết TNN ở các đảo...

Đối với những vùng đặc biệt thiếu nước sinh hoạt, để tăng trữ lượng tái tạo các tầng chứa nước bị khô cạn,  Liên đoàn sẽ nghiên cứu, đề xuất những biện pháp bổ sung nhân tạo cho các tầng chứa NDĐ nhằm giảm thiểu suy kiệt nước, nhất là ở các tỉnh duyên hải miền Trung.      

Xin cám ơn ông!

 

(Theo Thu Nga - Monre)

  

Cần xây dựng mạng quan trắc tài nguyên nước quốc gia thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực với cuộc sống

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai vừa có buổi làm việc với Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước ( QH&ĐTTNN) nhằm rà soát mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất (TNNDĐ) vùng đồng bằng Bắc Bộ (ĐBBB) và đồng bằng Nam Bộ (DDBNB) (trước đó đã rà soát mạng quan trắc TNN khu vực Tây Nguyên) nhằm thiết kế mạng quan trắc TNN Quốc gia mang tính thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực với cuộc sống, giúp hoàn thiện quy hoạch phát triển, bảo vệ và quản lý các nguồn nước, cảnh báo, dự báo, giảm nhẹ nguy cơ nhiễm bẩn, cạn kiệt và phòng tránh những tác động tiêu cực của nước đến môi trường sinh thái.

bai1

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Ông Tống Ngọc Thanh, Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc cho biết: Mạng quan trắc TNN vùng đồng bằng Bắc Bộ hoàn thành năm 1995 với 210 công trình, được vận hành liên tục. Tới nay, mạng còn 103 điểm với 206 công trình. Công tác quan trắc được tiến hành theo chu kỳ khép kín từ khâu thu thập số liệu, thành lập cơ sở dữ liệu, niên giám, thông báo, cảnh báo, dự báo với mục tiêu, nhiệm vụ: kiểm soát ảnh hưởng của các quá trình tự nhiên và nhân tạo đến TNNDĐ, diễn biến về số lượng, đánh giá mức độ tổn hại do ô nhiễm nước gây ra; cung cấp số liệu, dữ liệu phục vụ công tác dự báo, cảnh báo về sự thay đổi của nguồn NDĐ; phục vụ công tác quản lý quy hoạch, khai thác, sử dụng hiệu quả TNNDĐ. Công tác quan trắc  NDĐ thời gian qua đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra nhằm kiểm soát sự biến đổi về số lượng, chất lượng nước, làm cơ sở xây dựng chiến luợc khai thác, bảo vệ TNN phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH và các mục tiêu quan trắc cho những năm tiếp theo.

 Tuy nhiên, do tính kế thừa các điểm quan trắc từ 1996 đến 2005, nên mật độ quan trắc trong vùng còn thưa, chưa thể hiện hết cấu trúc địa chất vùng, nhất là ở những khu vực có công trình khai thác nước; vì thế, cần thiết phải bổ sung các điểm quan trắc vào những vùng còn trống. Việc làm thủ tục cấp đất cũng như giải phóng mặt bằng cho công trình quan trắc gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới công tác xây dựng, bảo vệ công trình, cần có giải pháp khắc phục.

  Ông Ngô Đức Trân, Chủ nhiệm đề án Quan trắc TNNDĐ vùng ĐBNB cho rằng, với diện tích đất liền của 19 tỉnh, thành ĐBNB là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, TNN đóng vai trò rất quan trọng trong các hoạt động KT-XH. Mạng quan trắc TNN trong vùng được xây dựng từ những năm 90 của thế kỷ XX, đã vận hành qua nhiều giai đoạn và được bổ sung hoàn  thiện dần. Quá trình vận hành mạng 20 năm qua cho thấy, về cơ bản đã đạt các mục tiêu tổng quát của công tác quan trắc, đánh giá được động thái NDĐ của các tầng chứa nước; tính toán số lượng cung cấp của nước mưa cho NDĐ tại các sân cân bằng, đánh giá chất luợng nước, thành lập bộ dữ liệu về động thái NDĐ vùng ĐBNB, dự báo động thái NDĐ nhằm hướng tới sử dụng hợp lý NDĐ phục vụ phát triển kinh tế và cuộc sống dân sinh… Tuy nhiên, cũng như mạng quan trắc TNN vùng ĐBBB,  các công trình quan trắc  ở ĐBNB quá thưa cần được bổ sung tại các tầng chứa nước từ 10 đến 40 lỗ khoan theo từng giai đoạn. Để có quyền sử dụng đất tại các công trình quan trắc, cần có kinh phí  để bồi hoàn cho người dân (về giá trị đất, công khai phá đất), hoặc lập dự án riêng với sự tham gia của chính quyền địa phương. Để công tác quan trắc đạt hiệu quả và chất luợng, mạng quan trắc của các vùng cần được bổ sung mới các thiết bị quan trắc mực nước, nhiệt độ, lấy mẫu nước và thiết bị phân tích hiện trường.

Bai2

Giám đốc Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước Đỗ Tiến Hùng phát biểu ý kiến

Qua các báo cáo rà soát mạng quan trắc TNNDĐ của vùng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai chỉ đạo: từ thực trạng, mục tiêu và nhiệm vụ mạng quan trắc TNNDĐ của cả ba vùng, ba Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc, miền Trung và miền Nam cần tiếp tục rà soát, tranh thủ ý kiến của các nhà khoa học để nâng tầm công tác quan trắc TNNDĐ, có tư duy cụ thể để hoàn thiện mạng quan trắc Quốc gia về TNN mang tính thiết thực với cuộc sống, đảm bảo được nhiệm vụ quan trắc thường xuyên cho giai đoạn 2011-2015, có tính đến 2020. Thứ trưởng cho rằng: công tác rà soát mạng quan trắc phải làm thật kỹ, trả lời được mục tiêu cụ thể của từng công trình, từng vị trí của mạng đối với cuộc sống. Chẳng hạn, công trình nào không còn tác dụng cần bỏ bớt, cái nào cần tăng thêm, hiệu quả ra sao?.... Các số liệu thu thập được, nhất là với các điểm bị ô nhiễm môi trường nước, những nơi có nguy cơ bị sụt lún đất do khai thác nước quá nhiều, vùng nào nguồn nước bị cạn kiệt cần được bổ cập…phải được cảnh báo với Chính phủ, với địa phương và các cơ quan quản lý… để kịp thời có chính sách phù hợp trong công tác cấp phép, có chế tài xử lý các hiện sai phạm… nhằm quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng TNNDĐ hợp lý, có hiệu quả, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KT-XH của từng vùng và cả nước. 

(Theo Thu Nga - Monre)


Mạng quan trắc nước dưới đất vùng Tây Nguyên cần được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu hiện nay và trong tương lai

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai vừa chủ trì cuộc họp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (QH&ĐTTNN) để nghe báo cáo về công tác rà soát mạng quan trắc nước dưới đất (NDĐ) khu vực  Tây Nguyên.

Khu vực Tây Nguyên có 4 hệ thống sông chính gồm: Sêsan, Sêrêpốc, sông Ba và Đồng Nai. Hiện 5 tỉnh trong khu vực có 212 công trình quan trắc (193 công trình quan trắc NDĐ và 19 công trình quan trắc nước mặt) được bố trí thành 11 tuyến dọc, ngang và các tuyến phụ tại những tầng chứa nước quan trọng và vùng kinh tế trọng điểm… Mục tiêu của các trạm quan trắc nhằm theo dõi có hệ thống sự biến đổi NDĐ về số lượng và chất lượng; sự biến đổi về không gian và thời gian mực nước, tính chất lý học, môi trường, địa chất thủy văn, các yếu tố cân bằng nước ngầm… Từ đó, đề xuất các biện pháp khai thác, sử dụng nước hợp lý, ngăn ngừa những tác động có hại đối với nguồn NDĐ và môi trường. Mạng quan trắc NDĐ ở Tây Nguyên được vận hành từ năm 1996, quá trình vận hành tuy đã được nâng cấp, bố trí thêm nhưng nhìn chung đã lạc hậu, không đáp ứng nhu cầu quan trắc hiện nay và trong tương lai, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tốc độ xây dựng, đô thị hóa nhanh… của các tỉnh, thành phố. Vì thế, mạng quan trắc NDĐ khu vực cần được thiết kế thành mạng chuẩn, hoàn thiện, phù hợp với cấu trúc của các tầng chứa nước khác nhau, đáp ứng nhu cầu quan trắc giai đoạn từ nay đến năm 2015- 2020.

ThutruongLai

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo,Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh: Để có mạng chuẩn quan trắc nguồn NDĐ khu vực Tây Nguyên cũng như vùng Bắc Bộ, Nam Bộ, các Liên đoàn QH & ĐTTNN miền Bắc, miền Trung và miền Nam cần nghiên cứu xây dựng 3 đề tài cấp Bộ hoàn thịên hệ thống quan trắc NDĐ một cách toàn diện, có ý nghĩa thực tiễn. Muốn vậy cần tăng cường rà soát mạng quan trắc hiện có, điều tra, khảo sát nghiên cứu đầy đủ quy hoạch phát triển KT-XH của các tỉnh, thành trong vùng. Tổ chức các hội thảo để các nhà khoa học, các nhà quản lý đóng góp ý kiến cho dự thảo đề án. Đề án phải làm thật công phu, đề ra được mục tiêu cụ thể để đảm bảo tính toàn diện, thực tiễn của công tác quan trắc nguồn NDĐ cho giai đoạn trước mắt và tầm nhìn dài hạn.

Toàn cảnh cuộc họp

 

(Theo Thu Nga - Monre)

Nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT Đỗ Hải Dũng: Sáng tạo, Đổi mới, Dòng nước mới – Dám nghĩ, Dám làm, Vạn thành công!

Đây là lời nhắn gửi của Nguyên Thứ trưởng Đỗ Hải Dũng nhân dịp Đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước 47 bước sang tuổi 45.

Có tiền thân là Đoàn Địa chất 47 với chức năng nhiệm vụ ban đầu là tìm kiếm thăm dò vật liệu xây dựng phục vụ khai thác và phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng kiến thiết đất nước; đến nay, Đoàn đã được đổi tên thành Đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước 47, trực thuộc Liên Đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước miền Bắc. Hiện tại, chức năng nhiệm vụ chính của Đoàn 47 là thực hiện các hoạt động quy hoạch, điều tra đánh giá, quan trắc tài nguyên nước thuộc phạm vi các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên.

Nhìn lại chặng đường 45 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ công nhân viên chức Đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước không khỏi bồi hồi về những ngày tháng đầu tiên đầy gian khổ song cũng rất đỗi tự hào. Trong khoảng 10 năm kể từ ngày thành lập, với sự nỗ lực không ngừng, Đoàn đã đóng góp đáng kể vào việc thăm dò vật liệu xây dựng phục vụ khai thác và phát triển công nghiệp, kiến thiết miền Bắc. Sau năm 1975, Đoàn 47 tiếp tục là đơn vị tiên phong trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng đất nước. Đến nay, công tác điều tra đánh giá nguồn nước dưới đất phục vụ nhân dân vùng núi đã hoàn thành ở 7 khu vực núi cao đặc biệt khó khăn về nước sinh hoạt thuộc các tỉnh: Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa… Đoàn cũng đã tiến hành khoan và xây dựng các trạm quan trắc động thái nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ và vùng Bắc Trung Bộ; tìm kiếm các nguồn nước khoáng quý giá tại Ba Vì – Hà Nội, Kim Bôi – Hòa Bình, Bản Khạng - Nghệ An.

Tại buổi kỷ niệm 45 năm thành lập Đoàn, Đồng chí Đỗ Hải Dũng – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên & Môi trường, một người  đã có thời gian công tác tại  Đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước 47, đã không giấu nổi sự xúc động khi ôn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành của Đoàn 47. Trong bài phát biểu của mình, đồng chí đã hết lời biểu dương cán bộ công nhân viên chức Đoàn 47 - những con người dũng cảm trong thời chiến, năng động – sáng tạo ở thời bình. Theo đồng chí Dũng, đây chính là những phẩm chất cao quý để Đoàn 47 tiếp tục những bước đi vững chắc hơn nữa thời gian tới.

 

47DoHaiDung

Nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT Đỗ Hải Dũng phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm

Với lời đề tặng hết sức ý nghĩa của đồng chí Đỗ Hải Dũng dành cho Đoàn: ‘Sáng tạo, Đổi mới, Dòng nước mới – Dám nghĩ, Dám làm, Vạn thành công!’; Đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước 47 vẫn không ngừng nỗ lực, không chỉ làm tốt công việc chuyên môn mà còn sáng tạo trong công ăn việc làm, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên chức đồng thời góp phần xây dựng đất nước, chia sẻ giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Trong thâm tâm mỗi con người của Đoàn 47, mỗi dòng nước sạch cho bà con là một niềm vui vô bờ bến và mỗi nguồn nước quý của đất nước là một thành công đáng được ghi nhận.

45 năm có thể là chưa dài với một đơn vị có nhiệm vụ tìm kiếm và giữ gìn một trong những nguồn tài nguyên quý giá nhất của mỗi quốc gia; song 45 năm của Đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước 47 là 45 năm hoạt động hết mình, cống hiến hết mình. Và bởi vậy, những người con của Đoàn 47 có quyền tự hào về 45 năm ấy!

 

(Thanh Sơn - Trung tâm Tư liệu và Thông tin Tài nguyên nước)

Lễ mitting kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 47

47TongtheNgày 23/10/2010, tại Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 47 đã diễn ra lễ mitting kỷ niệm 45 năm ngày thành lập. Tham dự buổi lễ có đ/c Nguyễn Thái Lai - Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường; đ/c Đỗ Hải Dũng – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường; đ/c Châu Trần Vĩnh - Cục phó Cục Quản lý Tài nguyên nước; đ/c Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; đ/c Tống Ngọc Thanh – Phó liên đoàn trưởng phụ trách Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc; đ/c Phạm Văn Công – Đoàn trưởng Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 47; đông đảo cán bộ - công nhân viên chức qua các thời kỳ tại Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 47; đại diện các sở Tài Nguyên và Môi Trường Thanh Hóa, Hà Nam, Nam Định cùng đại diện các ban, ngành đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và thị xã Tam Điệp.

Phát biểu khai mạc tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Văn Công – Đoàn trưởng đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 47 đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển qua các thời kỳ của Đoàn 47. Đồng chí Công nhấn mạnh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đoàn 47 đã nỗ lực khắc phục, vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Đoàn 47 đã đạt được nhiều thành tích trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Đời sống của cán bộ - công nhân viên chức trong Đoàn cũng không ngừng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, các công tác xã hội, đoàn thể cũng luôn được Lãnh đạo Đoàn quan tâm và chú trọng phát triển, đặc biệt là công tác tăng cường đội ngũ cán bộ có chất lượng, trẻ hóa đội ngũ, đào tạo lớp kế cận phục vụ cho sự phát triển bền vững của Đoàn.

47.DCCong

Đ/c Phạm Văn Công - Đoàn trưởng Đoàn 47 phát biểu khai mạc tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Nguyễn Thái Lai đánh giá cao những thành tích mà Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 47 đã đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc các công việc của Đảng và Nhà nước giao cho, Đoàn 47 đã rất năng động trong việc tìm kiếm những cơ hội làm ăn mới, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho cán bộ - công nhân viên trong Đoàn, vừa đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã nhiệt liệt biểu dương các thành tích mà tập thể cán bộ - công nhân viên Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 47 đạt được trong 45 năm qua. Thứ trưởng cũng hi vọng, trong thời gian tới, Đoàn 47 cần phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

47DCLai

Đ/c Nguyễn Thái Lai - Thứ trưởng Bộ TNMT phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tại buổi kỷ niệm 45 năm thành lập Đoàn, Đồng chí Đỗ Hải Dũng – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên & Môi trường, một cán bộ từng công tác tại Đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước 47, đã không giấu nổi sự xúc động khi ôn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành của Đoàn 47. Trong bài phát biểu của mình, đồng chí đã hết lời biểu dương cán bộ công nhân viên chức Đoàn 47 - những con người dũng cảm trong thời chiến, năng động – sáng tạo ở thời bình. Theo đồng chí Dũng, đây chính là những phẩm chất cao quý để Đoàn 47 tiếp tục những bước đi vững chắc hơn nữa thời gian tới.

47DoHaiDung

Nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT Đỗ Hải Dũng tại lễ kỷ niệm

Buổi lễ cũng đã nhận được những lời chia sẻ tâm huyết của các cán bộ từng là Lãnh đạo Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 47 cũng như các cán bộ, công nhân viên đã và đang công tác tại Đoàn. 45 năm có thể là chưa dài với một đơn vị có nhiệm vụ tìm kiếm và giữ gìn một trong những nguồn tài nguyên quý giá nhất của mỗi quốc gia; song 45 năm của Đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước 47 là 45 năm hoạt động hết mình, cống hiến hết mình. Và bởi vậy, những người con của Đoàn 47 có quyền tự hào về 45 năm ấy!

 

(Thanh Sơn - Trung tâm tư liệu và Thông tin tài nguyên nước)


THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯA LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM LÊN TRANG WEB

Theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, bắt đầu từ tháng 10 năm 2010 trang Web của Trung tâm sẽ cập nhật lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm trên Website chính thức của Trung tâm tại địa chỉ: http://www.cwrpi.gov.vn/. Đề nghị các trưởng, phó phòng và các giám đốc, phó giám đốc thuộc các Liên đoàn và  Trung tâm trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước tạo Acount truy cập trên trang Web chính thức của Trung tâm để có quyền truy cập và xem nội dung trong mục này. Mọi yêu cầu về hỗ trợ kỹ thuật và thắc mắc xin được liên hệ theo địa chỉ:

Nguyễn Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước

Điện thoại: 0906.045.946

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Một số hình ảnh tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 của Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 của Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước đã thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị.

TTQT1

Đ/c Nguyễn Thị Hạ - PGĐ Phụ trách Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước điều hành hội nghị

TTQT2

Đ/c Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị

TTQT5

Đ/c Phạm Quý Nhân - PGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại hội nghị

TTQT6

Đ/c Dương Văn Khánh - PGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại hội nghị

TTQT7

CB - CNV thuộc Trung tâm đóng góp ý kiến xây dựng tại hội nghị

TTQT8

Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN chụp ảnh kỉ niệm với Trung tâm

TTQT4

CB-CNV toàn Trung tâm quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao năm 2010.

 

(Thanh Sơn - Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên  nước)