Sat11272021

Last update02:00:00 PM GMT

Một số hình ảnh tại buổi tới thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ TNMT Phạm Khôi Nguyên tại TT Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

Ngày 27 tháng 07 năm 2010, Bộ Trưởng Bộ TNMT Phạm Khôi Nguyên đã tới thăm và làm việc với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước. Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tới thăm và làm việc tại trung tâm của Bộ trưởng và các vị lãnh đạo Bộ cùng đi.

 

BT_GDBaocao

Đ/c Đỗ Tiến Hùng - GĐ Trung tâm QH và ĐT TNN báo cáo với Bộ Trưởng và Lãnh đạo Bộ công tác 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 5 tháng cuối năm của Trung tâm

BT_Phatbieuykien

Đ/c Phạm Khôi Nguyên - Bộ trưởng Bộ TNMT phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi tới thăm và làm việc của Lãnh đạo Bộ tại Trung tâm

BT_Donggopykien

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đóng góp ý kiến tại buổi tới thăm và làm việc của Bộ trưởng tại Trung tâm

BT_ThamCSVC

Đ/c Phạm Khôi Nguyên - Bộ Trưởng Bộ TNMT và Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai chia sẻ những khó khăn về cơ sở vật chất với Trung tâm

BT_Uongruou

Bộ trưởng và các vị Lãnh đạo Bộ tin tưởng vào sự phát triển vững mạnh của Trung tâm

 

                                                       (Thanh Sơn - TT Tư liệu và Thông tin TNN)

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên thăm và làm việc tại Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước

Photo_Download.aspx

Cùng đi có Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai và đại diện các Vụ chức năng, cơ quan thuộc Bộ.

Báo cáo tại buổi làm việc chiều 27/7 với Bộ trưởng và các vị cùng đi, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước  Đỗ Tiến Hùng nêu: 7 tháng qua, Trung tâm tiếp tục ổn định bộ máy, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt và đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là chú trọng chuyển sang làm nước mặt, liên kết với các đơn vị trong Bộ, chiếm lĩnh các dự án lớn về TNN; chủ động tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho CBCNV.

5 tháng còn lại, Trung tâm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các đề án, các nhiệm vụ nhằm hoàn thành tốt kế hoạch năm 2010, trong đó có 1 nhiệm vụ của Chính phủ là Hợp phần 2 dự án “Điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng NDĐ ven biển và hải đảo” và 10 nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên và Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai chia xẻ những khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất còn nhiều  thiếu thốn của Trung tâm, một đơn vị mới thành lập nhưng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đuợc giao. Bộ trưởng nhất trí ủng hộ các kiến nghị của Trung tâm như: Chỉ đạo Cục Địa chất & Khoáng sản VN tạo điều kiện dứt điểm về đất đai để Trung tâm tiến hành điều tra, khảo sát, lập dự án xây dựng trụ sở làm việc. Quan tâm tăng cuờng cơ sở vật chất, tạo điều kiện để Trung tâm thực hiện nhiệm vụ mới về lĩnh vực điều tra, quan trắc và dự báo TNN; tăng cường năng lực cho Trung tâm, ủng hộ chủ trương nâng cấp Trung tâm tương đương Cục loại 2… Bộ trưởng lưu ý các đơn vị, các Vụ chức năng thuộc Bộ tiếp tục hỗ trợ Trung tâm có thêm các dự án, nhịêm vụ nhằm nâng cao năng lực về quy họạch, điều tra TNN: “Về phía Trung tâm, cần khuyếch trương năng lực của mình, tiếp tục rà soát lại đội ngũ, tổ chức công việc phù hợp với mục tiêu phát triển; hình thành đội ngũ chuyên gia viết dự án; tăng cuờng mối quan hệ với các Cục, Vụ trong Bộ, với các địa phương để tạo thêm đuợc nhiều việc làm. Trên 1000 CBCNV Trung tâm phải  toả ra khắp đất nước, liên kết với các đơn vị khác trong Bộ tạo nên sức mạnh, giúp Bộ hoàn thành tốt chức năng quản lý TNN quốc gia”, Bộ trưởng nói.

(Theo Thu Nga - Monre)

Một số hình ảnh tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2010 của Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2010 của Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước đã thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị.

hoinghiTTTT1

Đồng chí Lê Văn Đức - GĐ Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN đọc báo cáo sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm 2010 của Trung tâm

hoinghiTTTT3

Đồng chí Đào Trọng Tú - Phụ trách phòng Tư liệu phát biểu ý kiến đóng góp tại hội nghị

hoinghiTTTT4

Đồng chí Đỗ Tiến Hùng - GĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị

hoinghiTTTT5

Các đồng chí Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN chụp ảnh lưu niệm với cán bộ - công nhân viên Trung tâm

hoinghiTTTT6

Đồng chí Đỗ Tiến Hùng bày tỏ niềm tin tưởng vào sự phát triển vững mạnh của Trung tâm

hoinghiTTTT2

Toàn thể cán bộ - công nhân viên Trung tâm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2010

 

(Thanh Sơn - Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước)

Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2010

hoinghiTTTT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 21 tháng 07 năm 2010, tại Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước đã diễn ra hội nghị “ Sơ kết Nhiệm vụ  - Công tác 6 tháng đầu năm 2010”. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, đồng chí Dương Văn khánh và đồng chí Nguyễn Chí Công – PGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, đồng chí Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước, đại diện các phòng, ban thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên trực thuộc Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước. 

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Đức GĐ Trung tâm trình bày báo cáo tình hình nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2010. 

Bám sát vào chức năng nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu năm Trung tâm Tư liệu và thông tin TNN với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được một số kết quả rất quan trọng, đó là: Đã tham phối hợp với các đơn vị trong bộ án xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia do cục công nghệ thông tin làm chủ đầu tư. Tiến hành kiểm tra, thu nhận và lưu trữ các sản phẩm của các đề tài nghiên cứu khoa học, các đề án,dự án thực hiện trong năm 2009. Đã đẩy mạnh và mở rộng các dịch vụ về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, đem lại doanh thu đáng kể cho đơn vị. Ổn định công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí phụ trách phòng, xây dựng nội bộ đoàn kết, nhất trí cao, bảo đảm bộ máy trong sạch, vững mạnh. Đã xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ và quy chế khoán trả lương  được tập thể CBCNVC hăng hái tham gia góp ý và nhất trí cao. Lực lượng CB trẻ của trung tâm ngày một khẳng định mình thông qua kết quả được giao, đặc biệt thể hiên rõ nhất là tham ra xây dựng nhiệm vụ mở mới năm 2011-2015, các đề tài tài khoa học công nghệ.

Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm cũng như định hướng phát triển lâu dài là xây dựng, phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, kho tư liệu điều tra, đánh giá, kiểm kê, quan trắc và quy hoạch tài nguyên nước. Triển khai đề tài khoa học “Nghiên cứu ứng dụng mô hình phân tích hệ thống nhằm phân bổ hợp lý nguồn nước phục vụ công tác quy hoạch và quản lý tài nguyên nước” theo đúng đề cương đã được phê duyệt.  Mở rộng tìm kiếm các cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng dịch vụ với các đơn vị, cá nhân, đặc biệt quan tâm dịch vụ về tài nguyên nước và công nghệ thông tin.  Chuẩn bị nhân lực và phương tiện, máy móc để nhận nhiệm vụ  thực hiện hợp đồng ”Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Thanh Hóa”.

 

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Hùng-GĐ Trung tâm qui hoạch và điều tra TNN đánh giá cao kết quả đã đạt được của Trung tâm, mặc dù là đơn vị mới thành lập cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao cúa CBCNV trung tâm đã vượt qua khó khăn vươn lên tự khẳng định mình. Đồng chí đã chỉ đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cũng như định hướng phát triển lâu dài cần bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, đồng chí cũng nhấn mạnh, ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cũng như của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước giao cho, Trung tâm cần đẩy mạnh phát triển công tác dịch vụ, tư vấn đặc biệt về lĩnh vực tài nguyên nước nhằm nâng cao đời sống cho CBCNV.

 

hoinghiTTTT2

CB - CNV toàn Trung tâm quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu - nhiệm vụ được giao năm 2010

Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến chỉ đạo và chia sẻ của đồng chí Dương Văn Khánh và đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cũng như nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí đại diện cho các phòng, ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước. Trước sự quan tâm các đồng chí lãnh đạo, tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước hứa sẽ cố gắng phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2010 sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2010.                                                                                              

   (Thanh Sơn - Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước)

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC LẦN THỨ NHẤT THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Daihoidang

Ngày 2/7/2010, tại Liên đoàn Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước miền Bắc , Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã diễn ra. Tham dự Đại hội có Đồng chí Nguyễn Thái Lai - Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường; Đồng chí Vũ Đình Sinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài nguyên – Môi trường; Các đồng chí ở Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài nguyên – Môi trường; Đại diện các Chi cục, Chi bộ cùng hơn 80 đại biểu đại diện cho 132 đảng viên trong toàn Đảng bộ Trung tâm.

Đại hội đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cho Báo cáo Tổng kết công tác năm 2008 – 2010 và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Trung  tâm nhiệm kỳ 2010 – 2015. Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Thái Lai - Ủy viên ban cán sự, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – khẳng định: Từ năm 2008 đến năm 2010, Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước đã không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Về giai đoạn sắp tới, Thử trưởng chỉ đạo Trung tâm phải phát huy vai trò tập thể đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn và triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trung tâm trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Thay mặt Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước, đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và xin hứa sẽ lĩnh hội, tiếp thu ý kiến của Đồng chí Thứ trưởng và thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

DaihoidangMrLai

Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Thái Lai phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Sau ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Thái Lai, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành khóa mới do đồng chí Đỗ Tiến Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm điều hành. Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách gồm 20 đồng chí, trong đó 15 đồng chí thuộc Ban Chấp hành và 5 đồng chí vào Ban Thường vụ. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đồng chí Đỗ Tiến Hùng cảm ơn sự ủng hộ và tín nhiệm cao của Đại hội. Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới xin hứa sẽ là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, xứng đáng với sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban chấp hành Đảng bộ mong muốn, trong thời gian tới, Ban chấp hành sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

DaihoidangChuHung

Đ/c Đỗ Tiến Hùng điều hành Đại hội

Theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội Đảng bộ tại các cơ quan ban ngành sau khi công bố kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ tổ chức lấy ý kiện Đại hội, giới thiệu nhân sự bí thư khóa mới trong số những đồng chí vừa trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ.

DaihoidangBCH

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 của TT Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước

Đại hội cũng đã thống nhất bầu ra 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Đảng Bộ Tài nguyên – Môi trường theo Quyết định số 96QĐ/ĐU và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2010 – 2015 triển khai thực hiện Nghị quyết này trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã thành công tốt đẹp.

                                      

                                                                    (Thanh Sơn - TT Tư liệu & Thông tin Tài nguyên nước)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ NHẤT TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC

 Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp. Dưới đây là một số hình ảnh về đại hội.

DaihoidangVannghe1

DaihoidangVannghe2

DaihoidangVN4

DaihoidangVN5

 

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng đại hội Đảng bộ do Đoàn thanh niên Trung tâm QH & ĐT tài nguyên nước thực hiện.

DaihoidangChuHung

Đ/c Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc TT QH & ĐT TNN điều hành đại hội

DaihoidangMrLai

Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Thái Lai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

DaihoidangPGD

Đ/c Phạm Quý Nhân - PGĐ TT QH & ĐT TNN phát biểu tại Đại hội

DaihoidangChuKhanh

Đ/c Dương Văn Khánh - PGĐ TT QH & ĐT TNN phát biểu tại đại hội

DaihoidangKHCN

Đ/c Vũ Thanh Tâm - Trưởng phòng KHCN & HTQT đọc tham luận tại Đại hội

DaihoidangAnhDuc

Đ/c Lê Văn Đức - Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước đọc tham luận tại Đại hội

DaihoidangCVP

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

DaihoidangBieuquyet

Các đại biểu Biểu quyết tại Đại hội

DaihoidangBCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại hội đã lựa chọn được những đại biểu có đủ tài và đức tham gia vào BCH Đảng bộ Trung tâm lần thứ nhất.

 

                                                                                     (Thanh Sơn - TT Tư liệu & Thông tin TNN)

Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên: Trung tâm cần đẩy mạnh làm nước mặt, lấn dần sân sản xuất nhưng không biến thành xí nghiệp

Anh_HNTK2009

(TN&MT) Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên tại buổi họp tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2009 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2010 của Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước (QH & ĐTTNN). Cùng dự họp có Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai và đại diện một số Tổng cục, Viện, Vụ chức năng thuộc Bộ.

 Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên biểu dương nỗ lực cao của CNNV Trung tâm QH & ĐTTNN đã vượt lên khó khăn của một đơn vị mới thành lập, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2009 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2010 một cách sát thực. bám sát định hướng của Bộ.  Bộ trưởng chỉ đạo: Là đội quân mạnh về nước dưới đất, Trung tâm cần chuyển mạnh sang làm nước mặt, liên kết với các đơn vị chuyên về tài nguyên nước thuộc Bộ tạo thânh “quả đấm mạnh”, về  tài nguyên nước, chiếm lĩnh các dự án lớn, tạo được nhiều việc làm, cải thiện đời sống CBNV. Cần thực hiện tốt chủ trương kinh tế hóa của Bộ, tạo ra sản phảm tốt nhưng phải tính tới hiệu qủa, bán được sản phẩm để có hiệu quả kép (Từ hiệu quả này mà tái đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của mình).Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy; chú trọng đào tạo, tuyển dụng nhân tài để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ QH & ĐTTNN mặt. Mạnh dạn lấn sang lĩnh vực sản xuất nhưng không biến thành xí nghiệp. Bộ sẽ có cơ chế để Trung tâm hoạt động. Bộ trưởng nói.

  Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cũng đánh giá cao hoạt động của Trung tâm năm 2009, thể hiện sức mạnh của một đơn vị có truyền thống về tài nguyên nước. Thứ trưởng khẳng định: Phương hướng , nhiêm vụ Trung tâm đề ra trong năm 2010 là đúng đắn. Các kiến nghị của Trung tâm và 3 Liên đoàn QH & ĐTTNN miền Bắc, miền Trung và miền Nam đề xuất là xác đáng, được các cơ quan trong Bộ ghi nhận và có biện pháp thảo gỡ để Trung tâm duy trì bước phát triển. Thứ trưởng lưu ý: “Là một đơn vị “thạo việc”, Trung tâm cần phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ làm tốt chức năng quản lý tài nguyên nước; phải chủ động tiếp cận với các đơn vị, các địa phương để tạo ra được nhiều việc làm, nhiều sản phẩm; có biện pháp để lãnh đạo và xã hội biết đến những sản phẩm có giá trị do mình tạo ra, từ đó có kế hoạch đầu tư thỏa đáng”.

Anh_HNTK2009-2


 Trước đó, ông Đỗ Tiến Hùng, Giám đốc Trung tâm  QH & ĐTTNN cho biết: Năm 2009, là năm Trung tâm từng bước ổn định tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ được kiện toàn bổ sung dần. Trung tâm thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ, các quyết định, chỉ  thị, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TN & MT. Nội bộ cơ quan đoàn kết, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ TN & MT. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Trung  tâm đối với đơn vị sâu sát, kịp thời, có trọng tâm và trọng điểm. Đặc biệt, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của Bộ, đặc biệt là Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách, sự hỗ trợ của các đơn vị có liên quan, Trung tâm đã  thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các nhiệm vụ kế hoạch Bộ TN & MT giao, bao gồm: 2 nhiệm vụ Chính phủ, 5 nhiệm vụ quy hoạch, 14 nhiệm vụ điều tra, 7 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, 1 nhiệm vụ đối ứng dự án ODA, 3 nhiệm vụ quan trắc động thái NDĐ cho 3 vùng, 10 nhiệm vụ XDCB với việc xây dựng mới và nâng cấp mạng lưới trạm quan trắc TNN mặt và nước dưới đất (NDĐ). Tổng giá trị khối lượng được tính toán theo các nguồn vốn năm 2009 là 97.114 triệu đồng. Về điều tra, đánh giá TNN, Trung tâm được giao nhiệm vụ Chính phủ là “Điều tra, đánh giá nguồn NDĐ vùng Trung du và miền núi  Bắc Bộ và hợp phần III “ Điều tra, đánh giá tiềm năng NDĐ vùng ven biển và các hải đảo”. Các đơn vị thuộc Trung tâm đã thực hiện đúng tiến độ. Về nhiệm vụ Quan trắc tài nguyên NDĐ, Trung tâm đã triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục đề án “Quan trắc Quốc gia tài nguyên - môi trường NDĐ giai đoạn 2008-2010” tại 3 miền.Về xây dựng mạng lưới trạm quan trắc TNN, năm 2009, Trung tâm triển khai thực hiện ngay từ đầu năm các nhiệm vụ nâng cấp mạng quan trắc động thái NDĐ tại đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên.

 Giám đốc Đỗ Tiến Hùng chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ TN & MT, các đơn vị chức năng thuộc Bộ với Trung tâm và hứa thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2010, duy trì bước phát triển của đơn vị và góp phần thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên nước của ngành.

(Theo Thu Nga - Monre)