Tue09282021

Last update04:06:29 AM GMT

Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

There are no translations available.

Ngày 27/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 2884/BTNMT-VP gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Sửa đổi quy định về giám sát, khai thác sử dụng tài nguyên nước cần đảm bảo khoa học và dễ thực hiện

There are no translations available.

Chiều ngày 31/05/2021 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám Đốc Trung tâm, ông Bùi Du Dương - Trưởng Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước tham dự họp trực tuyến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Chủ Trì cuộc họp có Thứ trưởng Lê Công Thành và các đơn vị liên quan dự họp.

Họp trực tuyến Báo cáo dự thảo “Kế hoạch chuyển đổi số” của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc Gia

There are no translations available.

Sáng ngày 28/05/2021, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến về Báo cáo dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số trong công tác điều tra và bảo vệ tài nguyên nước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chủ trì phiên họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc, cùng tham dự có ông Triệu Đức Huy, ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị liên quan. Ông Nguyễn Duy Dũng, Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế báo cáo dự thảo kế hoạch.

Họp trực tuyến về rà soát nội dung, khối lương, dự toán các nhiệm vụ đặt hàng năm 2021: Dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn NDĐ tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”, Dự án: “Bảo vệ NDĐ ở các đô thị lớn” - giai đoạn II và đề xuất điều chỉnh dự toán chi

There are no translations available.

Sáng ngày 21/05/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy đã chủ trì cuộc họp về rà soát nội dung, khối lương, dự toán các nhiệm vụ đặt hàng năm 2021: Dự án: "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước", Dự án: "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" - giai đoạn II và đề xuất điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 (lần 1). Tham dự cuộc họp có các Lãnh đạo Ban Điều tra tài nguyên nước, Ban Kế hoạch - Tài chính, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước và Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.

Họp trực tuyến Báo cáo Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng hợp LVS Bằng Giang - Kỳ Cùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

There are no translations available.

Sáng ngày 20/05/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà và Ban Quy hoạch tài nguyên nước đã tham gia họp trực tuyến Báo cáo Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng hợp Lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ trì cuộc họp là ông Lê Văn Hữu - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ tài nguyên và môi trường, cùng tham gia có các đơn vị liên quan quan và các chuyên gia.

Họp trực tuyến Báo cáo tiến độ xây dựng Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia

There are no translations available.

Chiều ngày 17/05/2021, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc và ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tham dự họp trực tuyến để nghe báo cáo về tiến độ xây dựng Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia. Chủ trì buổi làm việc trực tuyến là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, cùng tham dự có các đơn vị liên quan.

Họp trực tuyến về hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường- phiên thứ 1

There are no translations available.

Chiều ngày 11/05/2021, ông Tống Ngọc Thanh, Tổng giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tham dự họp trực tuyến về hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường- phiên thứ 1. Chủ trì phiên họp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Trưởng Ban soạn thảo; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, Phó trưởng Ban soạn thảo.

Họp xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số

There are no translations available.

Chiều ngày 06/05/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đã chủ trì cuộc họp về xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số. Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế và Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.