Thu12022021

Last update12:28:21 AM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Sê San Mùa Khô Năm 2021-2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Sê San được biên soạn hàng tháng, mùa và năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Lưu vực sông Sê San là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum với tổng diện tích lưu vực là 11.510km2. Lượng mưa trung bình nhiều năm lưu vực sông Sê San là 1.519 mm, trong đó lượng mưa trung bình nhiều năm lớn nhất là 2.158 mm (Bảo Lộc, Lâm Đồng). Dòng chảy trung bình nhiều năm trạm Bản Đôn là 273 m3/s, Cầu 14 là 242 m3/s, Đức Xuyên là 100 m3/s, Giang Sơn là 74 m3/s. Mùa mưa từ tháng 5 đến Tháng 11, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Lưu vực sông Sê San được chia thành 6 vùng bao gồm: Thượng Sê San, Trung Sê San, Hạ Sê San, Thượng Đắk Bla, Hạ Đắk Bla và Sa Thầy.

Theo kết quả thông báo bản tin nguồn nước của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tổng lượng mưa tháng 10 năm 2021 trên lưu vực sông Sê San phổ biến từ 250 - 350mm. Tổng lượng dòng chảy trên sông ĐăkBla tại Kon Tum cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 21%.

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: