Thu12022021

Last update12:28:21 AM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Lưu Vực Sông Hồng – Thái Bình Mùa Khô Năm 2021-2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình được biên soạn hàng tháng, mùa, năm và chuyên đề nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Lưu vực Sông Hồng - Thái Bình bao gồm 10 tỉnh thành, trong đó có 2 thành phố trực thuộc trung ương và 8 tỉnh, với tổng diện tích lưu vực. Trong lưu vực sông Hồng - Thái Bình hiện này có 105 điểm quan trắc, 194 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Hồng - Thái Bình gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án "Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc", tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 4.155.827 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 13,108,361 m3/ngày.

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình mùa khô năm 2021-2022 ở các tầng chứa nước trong lưu vực sông có xu thế hạ so với cùng kỳ 1 năm trước. Giá trị mực nước mùa mưa năm 2021: mực nước nông nhất là -0,09m ở tầng qh2 tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.1) và sâu nhất là -29,13m ở tầng qp1 tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: