NAWAPI

bannerTT_2

Fri05202022

Last update10:59:07 PM GMT

Nước sạch và Vệ sinh môi trường cần phải là những ưu tiên hàng đầu trong các nghị quyết về biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu có tác động tiêu cực to lớn đến các vấn đề về vệ sinh môi trường và nước (WASH) và ngược lại, WASH mang lại cơ hội to lớn để đóng góp vào các mục tiêu thích ứng và giảm thiểu tác động toàn cầu, thông qua việc xây dựng kế hoạch WASH với phát thải carbon thấp đáp ứng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Báo cáo tóm tắt mới nhất của Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF) xem xét cả hai lĩnh vực nước và biến đổi khí hậu, xem xét cả hai lĩnh vực này có thể hưởng lợi như thế nào khi hội nhập chặt chẽ hơn và nêu rõ lý do tại sao cần tăng cường tập trung vào khả năng chống chịu với khí hậu của các chương trình về vệ sinh môi trường và nước sạch.

Báo cáo này hướng tới nhà hoạch định ngành, các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước và khí hậu trong quá trình xây dựng và thực hiện các nghị quyết, chiến lược và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu cần xem xét đến các 03 thông điệp chính như sau:

• Nước là phương tiện chính mà qua đó chúng ta có thể cảm nhận và nhìn thấy được những tác động của biến đổi khí hậu thông qua các hiện tượng về thời tiết như lũ lụt, bão, sóng thần...

th-129Ảnh minh họa

• Đầu tư vào lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường (WASH) sẽ tăng khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, đây cũng là một phần của giải pháp chung về khí hậu.

• Đầu tư tài chính vào lĩnh vực WASH ngày càng được coi là một khoản đầu tư vừa cần thiết vừa hấp dẫn.

Những đóng góp tiềm năng mà WASH có thể thực hiện để giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu đã được nhìn nhận đúng đắn hơn và thực sự là rất lớn. Để thúc đẩy tiến trình hiện thực hóa và đẩy nhanh quá trình thích ứng và giảm thiểu khí hậu của các dịch vụ WASH toàn cầu, các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực tài nguyên nước và khí hậu cần hướng tới tập trung nỗ lực vào các hành động chính như sau: Sự liên kết giữa các ngành; sự tham gia giữa các lĩnh vực; đầu tư tài chính cho lĩnh vực nước và biến đổi khí hậu; tập trung vào những người dễ bị tổn thương nhất; nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới.


Nguồn tin: dwrm.gov.vn


Newer news items:
Older news items: