NAWAPI

bannerTT_2

Fri05202022

Last update10:59:07 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Nghệ An Tháng 10 Năm 2021

Nghệ An là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 16.490,25km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nghệ An gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án "Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc", tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 688.698,6m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 136.705,0m3/ngày. Trong bản tin phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh sẽ thực hiện ở 2 tầng chứa nước chính.

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 2,51m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ).Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,82m tại xã Hưng Hòa, TP.Vinh (QT12a-NA) và sâu nhất là -11,05m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ). Trong tháng 10 mực nước có xu thế dâng, sang tháng 11 có xu hướng hạ

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 1,42m tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (QT7-NA) và hạ thấp nhất là 0,14m tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (QT3-CC).Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,38m tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (QT18a-NA) và sâu nhất là -12,00m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (QT2a-CC). Trong tháng 10 mực nước có xu thế dâng, sang tháng 11 có xu hướng hạ.

Xem chi tiết tại đây.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: