Sat01222022

Last update06:35:23 AM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 10 Năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất TP Hồ Chí Minh được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Hồ Chí Minh là thành phố thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 2.061km2. Trong phạm vi Thành phố hiện nay có 37 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất TP Hồ Chí Minh gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án "Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc", tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 206.017m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 325.317m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 310.945m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 414.586m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 276.380m3/ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế hạ so với tháng 8. Giá trị hạ thấp nhất là Giá trị dâng cao nhất là 0,65m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (Q01302DM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,96m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (Q01302F), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,73m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (Q808020)

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 1,38m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (Q011340) và giá trị hạ thấp là 0,12m tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (Q007030).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,16m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (Q00202B), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -17,62m tại phường Đông Hưng, Quận 12 (Q019340).

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 1,34m tại phường Hiệp Thành, Quận 12 (Q017030M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh (Q605040).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,28m tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (Q821040M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -16,97m tại TT Tân Túc,huyện Bình Chánh (Q605040).

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 )

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế hạ so với tháng 8. Giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404T). Giá trị dâng cao nhất là 1,19m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011040).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,61m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (Q822040M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -20,26m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011040).

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 )

Trong phạm vi thành phố, tại xã Đồng Dù, huyện Củ Chi (Q80404ZM1) mực nước trung bình tháng 9 dâng 0,39m so với tháng 8. Trong tháng 10 mực nước có xu thế dâng.

Xem chi tiết tại đây.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: