NAWAPI

bannerTT_2

Fri05202022

Last update10:59:07 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hà Nội Tháng 10 Năm 2021

Thành phố Hà Nội là một thành phố thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 3.359km2. Trong phạm vi thành phố hiện nay có 64 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất. Trong phạm vi thành phố hiện nay có 64 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất Thành phố Hà Nội gồm 3 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp) và tầng chứa nước Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án "Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc", tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 976.204m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 7.199.313 m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong thành phố sẽ thực hiện cho 3 tầng chứa nước chính.

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,32m tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Q.33) và giá trị hạ thấp nhất là 0,08m tại P. Thượng Thanh, Q. Long Biên (Q.121M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,25m tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Q.33) và sâu nhất là -10,38m tại P. Thượng Thanh, Q. Long Biên (Q.121M1).

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 1,31m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ (Q.67).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,38m tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (Q.59a) và sâu nhất là -10,96m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ (Q.67)

Trên toàn khu vực phía Nam sông Hồng, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,40m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ (Q.67) và giá trị hạ thấp nhất là 0,33m tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (Q.59a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,87m tại TT. Phú Minh, huyện Phú Xuyên (Q.175) và sâu nhất là -12,26m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ (Q.67). Mực nước trong tháng 10 và tháng 11 có xu thế hạ dần trong tháng 10.

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trong phạm vi khu vực phía Bắc sông Hồng chỉ có 1 công trình quan trắc tại TT. Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Q.120). Mực nước trung bình tháng 9 hạ 0,14m so với tháng 8.

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,30m tại xã Liên Trung, huyện Đan Phượng (Q.55) và giá trị hạ thấp nhất là 0,09m tại P. Phú Lãm, Q. Hà Đông (Q.69).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,99m tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (Q.66) và sâu nhất là -8,79m tại xã Liên Trung, huyện Đan Phượng (Q.55).

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8.Giá trị dâng cao nhất 0,24m tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh (Q.34a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,67m tại TT. Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Q.120a) và sâu nhất là -5,80m tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh (Q.35).

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8.Giá trị dâng cao nhất là 0,40m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa (Q.176).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,29m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa (Q.176) và sâu nhất là -17,48m tại P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông (Q.68a).

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,92m tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn(Q.15) và giá trị hạ thấp nhất là 0,58m tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Q.33a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,85m tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Q.33a) và sâu nhất là -7,14m tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh (Q.23a).

3. Tầng chứa nước Neogene (n)

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 1,22m tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên (Q.177b).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,59m tại TT. Phú Minh, huyện Phú Xuyên (Q.175b) và sâu nhất là -15,91m tại P. Trung Tự, Q. Đống Đa (Q.215).

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: