NAWAPI

bannerTT_2

Fri05202022

Last update10:59:07 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hải Dương Tháng 10 Năm 2021

Tỉnh Hải Dương là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.648 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 13 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất .

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hải Dương gồm 3 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp), tầng chứ nước Neogene (n). Theo báo cáo thuộc dự án "Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc", tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 179.474 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 527.046 m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất của tỉnh ở 3 tầng chứa nước chính.

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,40m tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (Q.146).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,39m tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành (Q.144M1) và sâu nhất là -1,59m tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (Q.146).

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,13m tại TT. Phú Thứ, huyện Kinh Môn (Q.143).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,10m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131) và sâu nhất là -5,17m tại xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ (Q.148).

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Theo kết quả quan trắc tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131a) mực nước trung bình tháng 9 dâng 0,22m so với tháng 8.

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,25m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131b)

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,09m tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà (Q.145a) và sâu nhất là -6,81m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131b).

Tầng chứa nước Neogene (n)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Q.149). Mực nước trung bình tháng 9 hạ dâng hạ không đáng kể so với tháng 8.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: