NAWAPI

bannerTT_2

Thu05192022

Last update10:59:07 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Mặt Lưu Vực Sông Sê San Tháng 10 Năm 2021

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Sê San được biên soạn hàng tháng, mùa và năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.
Lưu vực sông Sê San là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum với tổng diện tích lưu vực là 11.510km2. Lượng mưa trung bình nhiều năm mùa mưa lưu vực sông Sê San là 1.519 mm, trong đó lượng mưa trung bình nhiều năm lớn nhất là 2.158 mm (Bảo Lộc, Lâm Đồng). Dòng chảy trung bình nhiều năm trạm Bản Đôn là 273 m3/s, Cầu 14 là 242 m3/s, Đức Xuyên là 100 m3/s, Giang Sơn là 74 m3/s. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Lưu vực sông Sê San được chia thành 6 vùng bao gồm: Thượng Sê San, Trung Sê San, Hạ Sê San, Thượng Đắk Bla, Hạ Đắk Bla và Sa Thầy.

Thông báo tình hình tài nguyên nước:Lưu vực sông Sê San bao gồm các sông chính Sê San, Đăk Bla, Sa Thầy, Krông Pô Kô. Theo kết quả thông báo bản tin nguồn nước của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tổng lượng mưa tháng 9 năm 2021 trên lưu vực sông Sê San phổ biến từ 250 - 350mm. Tổng lượng dòng chảy trên sông ĐăkBla tại Kon Tum xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Dự báo tổng lượng nước đến: Theo số liệu dự báo mưa từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy trong tháng 10/2021, khu vực Tây Nguyên có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 10-20%.

Cảnh báo nguy cơ thiếu nước: Trong tháng 10 năm 2021, dự báo trên lưu vực sông Sê San không có tiểu vùng nào có nguy cơ thiếu nước

Xem chi tiết tại đây.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: