Mon01172022

Last update12:30:30 PM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 09 năm 2021 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Dưới đây là nội dung trong bản tin tháng 9 của các tỉnh thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Xem chi tiết bản tin của tỉnh Phú Yên

Xem chi tiết bản tin của tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết bản tin của tỉnh Đà Nẵng

Xem chi tiết bản tin của tỉnh Quảng Ngãi


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: