NAWAPI

bannerTT_2

Fri05202022

Last update10:59:07 PM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 09 năm 2021 vùng Bắc Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước cho 2 khu vực phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An), khu vực phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) của vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là nội dung trong bản tin tháng 9 của các tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ.

Xem chi tiết tại đây bản tin tài nguyên nước tỉnh Thanh Hóa

Xem chi tiết tại đây bản tin tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh

Xem chi tiết tại đây bản tin tài nguyên nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết tại đây bản tin tài nguyên nước tỉnh Nghệ An

Xem chi tiết tại đây bản tin tài nguyên nước tỉnh Quảng Bình

Xem chi tiết tại đây bản tin tài nguyên nước tỉnh Quảng Trị


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: