NAWAPI

bannerTT_2

Fri05202022

Last update10:59:07 PM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 09 năm 2021 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng đồng bằng Bắc Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Dưới đây là một số nội dung trong bản tin tháng 9 của các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ.

Xem chi tiết tại đây bản tin tài nguyên nước tỉnh Bắc Ninh

Xem chi tiết tại đây bản tin tài nguyên nước tỉnh Hà Nam

Xem chi tiết tại đây bản tin tài nguyên nước tỉnh Hải Dương

Xem chi tiết tại đây bản tin tài nguyên nước tỉnh Hải Phòng

Xem chi tiết tại đây bản tin tài nguyên nước tỉnh Hưng Yên

Xem chi tiết tại đây bản tin tài nguyên nước tỉnh Nam Định

Xem chi tiết tại đây bản tin tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết tại đây bản tin tài nguyên nước tỉnh Thái Bình

Xem chi tiết tại đây bản tin tài nguyên nước TP Hà Nội

Xem chi tiết tại đây bản tin tài nguyên nước tỉnh Vĩnh Phúc


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: