Thu01202022

Last update06:35:23 AM GMT

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã ban hành Thông báo số 08/TB-HĐXT về việc Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển tuyển viên chức đợt 2 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh được triệu tập: Có danh sách kèm theo

Trung tâm niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 trên trang tin điện tử: nawapi.gov.vn và tại Trụ sở. Chi tiết tại:

 http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=676&lang=vi

Trung tâm không tổ chức ôn thi, các thí sinh ôn tập theo các nội dung sau:

- Hiểu biết về Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và Văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức...).

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức.

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (áp dụng đối với Vị trí việc làm Văn thư, lưu trữ).

2. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn

- Thời gian: 14h00',Thứ Sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021.

- Địa điểm: Phòng 204, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, 93/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Thí sinh đến phỏng vấn đề nghị mặc trang phục lịch sự và có mặt trước thời gian phỏng vấn 10 phút.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: