NAWAPI

bannerTT_2

Fri05202022

Last update10:59:07 PM GMT

SWA chào mừng Cộng hòa Dominica là Đối tác Chính phủ thứ 73

Tổ chức Vệ sinh và Nước cho tất cả mọi người vui mừng chào đón Cộng hòa Dominica là đối tác chính phủ thứ 73 của mình, sau sự chấp thuận của Ủy ban Chỉ đạo SWA. Cộng hòa Dominica tham gia SWA để đảm bảo tiếp cận với nước sạch và điều kiện vệ sinh đầy đủ cho tất cả mọi người. Hiện nay, 55% dân số được tiếp cận với các dịch vụ vệ sinh cơ bản và 94% sử dụng ít nhất các nguồn nước sinh hoạt cơ bản. 84,3% dân số Dominica hiện được sử dụng một công trình vệ sinh đầy đủ (nhà vệ sinh. 13,5% dân số sử dụng nhà tiêu như một dịch vụ vệ sinh . 2,2% dân số Dominica còn lại không có công trình vệ sinh.

28a

Chính phủ Cộng hòa Dominica cam kết nâng cao hồ sơ và tầm nhìn về nước, vệ sinh và vệ sinh an toàn và tăng cường ngành nước ở cấp quốc gia, cũng như thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong tương lai thông qua cấu trúc SWA. Cộng hòa Dominica xem SWA là một nền tảng học tập với các cơ hội tuyệt vời để trao đổi ngang hàng với các đối tác SWA khác về các chủ đề liên quan đến WASH.

Cục Y tế Môi trường của Cộng hòa Dominica, thuộc Bộ Y tế Công cộng, đã xác định một số thách thức và khó khăn trong lĩnh vực WASH quốc gia, bao gồm giám sát chất lượng nước, an ninh nước nông thôn và hành động khí hậu. Để giải quyết những thách thức này và xây dựng mối quan hệ đối tác vững chắc, các lĩnh vực sau đây đã được xác định là nguồn hợp tác có thể có giữa SWA và Cộng hòa Dominica.

Trao đổi ngang hàng

SWA có thể tạo ra các kết nối về giám sát chất lượng nước và an toàn nước nông thôn với các quốc gia đối tác khác và sau đó tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm.

Lồng ghép WASH với Biến đổi khí hậu

SWA sẽ giúp Cộng hòa Dominica phân tích sâu hơn và thu hút các nhà ra quyết định, bao gồm cả các nhà lãnh đạo chính trị, về sự giao thoa giữa WASH và hành động vì khí hậu. Các cuộc thảo luận này có thể dẫn đến những cái nhìn tổng quan về quốc gia, từ đó có thể đóng góp vào đối thoại chính trị xung quanh Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc (COP26) và hơn thế nữa.

Nền tảng đa bên liên quan

SWA có thể giúp củng cố nền tảng WASH hiện có ở Cộng hòa Dominica để đảm bảo rằng sự hợp tác với tất cả các bên liên quan trong lĩnh vực này được mạnh mẽ. SWA sẽ hỗ trợ lập bản đồ các nền tảng đa bên ở Cộng hòa Dominica, để xác định cách tốt nhất để tập hợp tất cả các bên trong ngành lại với nhau.

Nguồn: https://www.sanitationandwaterforall.org/news/swa-welcomes-dominican-republic-73rd-government-partnerTin mới hơn:
Tin cũ hơn: