Thu01202022

Last update06:35:23 AM GMT

Thông báo xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tại Quyết định số 149/QĐ-TNNQG ngày 12 tháng 7 năm 2021, Trung tâm thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 như sau:
I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
1. Điều kiện xét tuyển
- Là công dân có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp vị trí việc làm tuyển dụng;
- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo đúng tiêu chuẩn của vị trí việc làm tuyển dụng.
- Có sức khỏe tốt, năng động, sáng tạo, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao; chịu áp lực trong công việc.
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quy định.
2. Những trường hợp sau đây không được đăng ký xét tuyển
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;
II. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN
  1. Chỉ tiêu xét tuyển: 02 viên chức
Vị trí việc làm Hành chính – Tổng hợp: 01 viên chức
Vị trí việc làm Văn thư, lưu trữ: 01 viên chức
2.2. Điều kiện xét tuyển
+ Tốt nghiệp Đại học
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
III. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
  1. Nội dung phiếu đăng ký dự tuyển
Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức – Mẫu số 01 (có mẫu đính kèm) của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;
Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển.
2. Thời hạn nhận phiếu dự tuyển
- Thời hạn nhận phiếu dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng trên trang tin điện tử của Trung tâm.
- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính đến hết 17h ngày 16 tháng 8 năm 2021.
- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Nộp trực tiếp tại Văn phòng (Phòng 102), Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, 93/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 043 677 0499 / 043 674 0498 (máy lẻ: 102).
IV. NỘI DUNG XÉT TUYỂN
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:
- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức chung và năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100
+ Thời gian phỏng vấn 30 phút
+ Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
- Thời gian tổ chức xét tuyển: Thông báo trực tiếp đến người dự tuyển và trên trang thông tin điện tử của Trung tâm (http://nawapi.gov.vn). Trung tâm không xét tuyển đối với người dự tuyển vắng mặt, đến chậm giờ hoặc không tuân thủ đúng quy định về xét tuyển.
- Lệ phí xét tuyển: Người tham gia dự tuyển không phải nộp lệ phí.

Newer news items:
Older news items: