Sat01222022

Last update06:35:23 AM GMT

Dự họp trực tuyến về việc triển khai xây dựng Đề án “Cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam”.

Sáng ngày 10/06/2021, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc và ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc, ông Hoàng Văn Hoan - Trưởng Ban điều tra tài nguyên nước đã tham dự họp trực tuyến việc triển khai xây dựng Đề án "Cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam". Chủ trì cuộc họp trực tuyến Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ.

13ttttThứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Thạc Cường Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong thời gian qua, các đơn vị trong và ngoài Bộ đã, đang thực hiện một số nhiệm vụ, dự án liên quan, đóng góp không nhỏ vào việc phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét gây ra. Tuy nhiên, qua triển khai cho thấy còn tồn tại một số hạn chế trong quá trình điều tra, quan trắc, cảnh báo các tai biến nêu trên như chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, phần mềm online hỗ trợ khai thác kết quả cảnh báo, dự báo theo diễn biến khí tượng thủy văn để chính quyền thôn, xã và người dân cập nhật các hiện tượng mưa lớn, trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét; chưa có sự tham gia tích cực của chính quyền địa phương. Việc thực hiện

Đề án có ý nghĩa thực tiễn quan trọng nhằm diều tra, đánh giá chi tiết và cập nhật thông tin về trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam trên cơ sở phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan nghiên cứu - quản lý - chính quyền - nhân dân địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin hiện đại, thống nhất liên ngành phục vụ công tác cảnh báo sớm các khu vực nhạy cảm theo thời gian thực nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Đề án triển khai 6 nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý thông tin - cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực; Nghiên cứu thiết kế cấu trúc và xây dựng hệ thống CSDL lớn dùng chung thống nhất liên ngành; Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chí và xác định các khu vực nhạy cảm; Nghiên cứu cơ sở khoa học để lựa chọn hệ phương pháp và mô hình phân vùng cảnh báo chi tiết khả thi áp dụng tại các khu vực nhạy cảm; Nghiên cứu phân vùng rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất đá và sụt lún đất do mưa tại khu vực miền núi, trung du Việt Nam; Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát để cảnh báo sớm theo thời gian thực. Đây là các nội dung cần thiết để triển khai các nội dung liên quan đến Đề án. Các nhiệm vụ này đã được phê duyệt tại Quyết định số 512/QĐ-BTNMT ngày 23/3/2021.

"Tới thời điểm hiện tại, Vụ đã triển khai họp xong Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021. Dự kiến tiến hành thực hiện thẩm định nội dung và dự toán trong tuần tới", đại diện lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết.

13ttVụ Khoa học và Công nghệ báo cáo về việc triển khai Đề án.

Để triển khai thực hiện Đề án, Vụ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh đề xuất triển khai 4 Dự án thành phần gồm: Điều tra, đánh giá chi tiết các khu vực nhạy cảm về trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét thuộc các vùng miền núi, trung du Việt Nam phục vụ công tác phòng tránh thiên tai và giảm nhẹ thiệt hại; Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu vực trung du và miền núi;

Lắp đặt và vận hành hệ thống quan trắc, giám sát và cảnh báo sớm theo thời gian thực về trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét tại các khu vực nhạy cảm thuộc các khu vực miền núi, trung du Việt Nam; và xây dựng Trung tâm quản lý thông tin - cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam.

Căn cứ vào mục tiêu và dự kiến sản phẩm của các dự án hợp phần nêu trên, Vụ Khoa học và Công nghệ cũng kiến nghị kế hoạch triển khai xây dựng Đề án cụ thể về nội dung công việc, thời gian hoàn thành và đơn vị chủ trì/phối hợp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Vụ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời nhấn mạnh đến tác động của biến đổi khí hậu ngày càng xảy ra liên tục hơn về tần suất, khốc liệt hơn về cường độ và khó lường hơn. Hiện tượng sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét ở khu vực miền núi, trung du còn gây ra những thiệt hại rất lớn, đặc biệt là thiệt hại về tính mạng con người. Thống kê cho thấy, trong khoảng 5 năm gần đây, các hiên tai này xảy ra nhiều hơn. Vì vậy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT đều rất quan tâm đến vấn đề này. Thứ trưởng Lê Công Thành mong muốn các đơn vị được giao xây dựng Đề án sẽ thực sự tập trung để hoàn thành công việc, giúp đưa ra được phạm vi cảnh báo sát hơn, hiện tượng cảnh báo có độ tin cậy cao hơn, thời gian cảnh báo sớm hơn nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong các đợt thiên tai.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, Đề án cần được triển khai thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 tiến hành lập báo cáo ngắn gọn về kết quả các đề án, dự án, nhiệm vụ đã thực hiện có liên quan trực tiếp đến Đề án đang được triển khai tại các đơn vị, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc thực hiện Đề án này. Từ kết quả của giai đoạn 1, sẽ đề ra nhiệm vụ, công việc cần thực hiện tiếp theo cho giai đoạn 2.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Khí tượng thủy văn, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Cục Công nghệ thông tin, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Viện Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Vụ Kế hoạch tài chính... đã tham gia ý kiến cụ thể vào các nội dung Báo cáo do Vụ Khoa học và Công nghệ trình bày như: phân công đầu mối thực hiện các nhiệm vụ, nội dung cụ thể trong Đề án; tiến độ thực hiện; mối quan hệ phối hợp công việc giữa các đơn vị thuộc và những đề xuất, kiến nghị nhằm triển khai Đề án nhanh chóng, đạt chất lượng.

Đánh giá cao các ý kiến tham gia tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản với trách nhiệm là Cơ quan thường trực thực hiện Đề án ghi chép đầy đủ để triển khai các công việc tiếp theo. Đồng thời, sớm xây dựng đề cương, kế hoạch làm việc của Ban chỉ đạo xây dựng Đề án.


IMG_2489


IMG_2486Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến

 

Tác giả: Phương Thảo-Dawapi


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: