NAWAPI

bannerTT_2

Thu05192022

Last update10:59:07 PM GMT

Đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch

Theo Bộ NN&PTNT, năm 2020, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 88,5% (tăng 3,5% so với năm 2015). Có 4 vùng tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh >90% là Đồng bằng sông Hồng, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, Nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật (Bộ Xây dựng) cho biết: Hiện nay, công tác cấp nước an toàn nông thôn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền về thực hiện cấp nước an toàn chưa được thường xuyên, liên tục; việc lấy mẫu phân tích, đánh giá và kiểm soát chất lượng nước của các cơ quan quản lý Nhà nước về nước sạch nông thôn chưa thường xuyên và đầy đủ. Chất lượng nước cung cấp cho người sử dụng chưa được quan tâm và chất lượng nước sạch nông thôn không đồng đều. Tại một số trạm xử lý chưa thực sự đảm bảo chất lượng nước do công nghệ xử lý đơn giản và lạc hậu. Nguồn nước cung cấp nước sạch nông thôn chủ yếu từ các công trình thủy lợi nên còn bị ảnh hưởng nhiều bởi tính thời vụ của sản xuất nông nghiệp.

th-56Niềm vui có nước sạch

Theo TS. Lê Văn Căn, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường (CEWASS), để đảm bảo an ninh nguồn nước, cấp nước nông thôn hiệu quả, cần sớm đệ trình Luật Cấp nước, đồng thời tiến hành cập nhật Chiến lược quốc gia Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, cần xây dựng Nghị định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước nông thôn, xây dựng tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật cho cấp nước nông thôn. Điều chỉnh Thông tư số 88/2012/TT-BTC để ban hành Khung giá nước tính theo nguồn vốn đầu tư, điều kiện nguồn nước và bổ sung, điều chỉnh quy định và căn cứ xác định thành phần chi phí tính giá. Xây dựng quy trình vận hành mạng lưới cấp nước phù hợp với quy mô công trình cấp nước trong điều kiện biến đổi khí hậu. Lập hành lang bảo vệ nguồn nước, xây dựng các phương án bảo vệ nguồn nước an toàn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Hướng dẫn tính giá nước đảm bảo tính đủ, tính đúng. Chỉnh sửa mục tiêu của Chương trình quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn cho phù hợp với thực tế của khu vực nông thôn.

Ngoài ra, cần sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao nhận thức các bên liên quan trong bảo vệ, phát triển tài nguyên nước và cấp nước sạch nông thôn; tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý tài nguyên nước và công trình cấp nước sạch nông thôn; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn; đào tạo nguồn nhân lực, đưa khoa học, công nghệ vào phục vụ sự nghiệp cấp nước và vệ sinh nông thôn.Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn


Newer news items:
Older news items: