NAWAPI

bannerTT_2

Thu05192022

Last update10:59:07 PM GMT

Họp xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số

Chiều ngày 06/05/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đã chủ trì cuộc họp về xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số. Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế và Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.

Báo cáo về Kế hoạch, ông Nguyễn Duy Dũng - Phó trưởng ban Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế cho biết: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Đảng và Nhà nước ta xác định tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan, mang lại cả cơ hội và thách thức cho tất cả các ngành kinh tế-xã hội. Chuyển đổi số là một nội dung cơ bản của cuộc Cách mạng đó. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã nêu quan điểm Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức.Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt theo Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 3 năm 2021, đề ra mục tiêu đến năm 2025 có 80% cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường được xây dựng, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) có sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng; 80% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc sử dụng công nghệ số, bảo đảm thu nhận trực tiếp dữ liệu số, trong đó 70% tích hợp giải pháp thông minh sử dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT).

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia là tổ chức chuyên môn chủ yếu đảm đương trách nhiệm điều tra cơ bản tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường không thể đứng ngoài cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và chuyển đổi từ môi trường truyền thống sang môi trường số mang tính cấp thiết hơn bao giờ hết.

Mục tiêu:

- Giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành xây dựng hệ sinh thái tác nghiệp số trong điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phục vụ chuyển đổi phương thức thực hiện các công đoạn thu nhận, quản lý, phân tích xử lý dữ liệu từ môi trường truyền thống sang môi trường số với năng suất lao động cao, nâng cao hiệu suất làm việc trên các nền tảng máy tính cá nhân, mạng máy tính, thiết bị di động và tiến tới internet kết nối vạn vật, tạo ra được các sản phẩm thông tin, dữ liệu tin cậy, cập nhật, đáp ứng yêu cầu khai thác, chia sẻ trên các nền tảng số và phục vụ cho phát triển kinh tế số.

- Giai đoạn đến năm 2030: Xây dựng, cập nhật 80% cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước của Trung tâm trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data); sẵn sàng kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu trực tuyến phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh; Đầu tư chuyển đổi 80% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc sử dụng công nghệ số, bảo đảm thu nhận trực tiếp dữ liệu số, trong đó có các thiết bị tích hợp giải pháp thông minh sử dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT); Từ 50% công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn của Trung tâm hoàn toàn dựa trên phân tích, xử lý dữ liệu sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI); trong đó đến 80% công tác giám sát, dự báo, cảnh báo về tài nguyên nước dựa trên phân tích, xử lý dữ liệu lớn theo thời gian thực, hỗ trợ ra quyết định chính xác, kịp thời, đúng quy định.

Nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, xây dựng, sửa đổi chiến lược phát triển Trung tâm trong thời kỳ mới; Thiết lập kho dữ liệu điện tử đáp ứng cho chuyển đổi số của Trung tâm; Xây dựng hạ tầng số của Trung tâm; Xây dựng các công cụ, ứng dụng; Tái cấu trúc về tổ chức và quy trình làm việc; Chuyển đổi số trong văn hoá nội bộ.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Tống Ngọc Thanh - Tổng giám đốc cho biết: nội dung chính cần nhấn mạnh đó là xây dựng công cụ chuyển đổi số để phục vụ công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước.

Kết luận Tổng giám đốc yêu cầu các bên có liên quan hoàn thiện xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của trung tâm và xây dựng bộ công cụ sau đó tích hợp với kế hoạch chuyển đổi số.

Một số ảnh tại cuộc họp:

IMG_2408 

IMG_2409 

IMG_2406Toàn cảnh cuộc họp


Newer news items:
Older news items: