Thu01202022

Last update06:35:23 AM GMT

Một số kết quả đạt được của Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam” - đảo Thượng Mai - Hạ Mai cho đến nay

Đảo Thượng Mai - Hạ Mai thuộc địa phận 2 xã Ngọc Vừng và Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, cách thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khoảng 50km, cách đất liền khoảng 38km, tổng diện tích đảo là 5,2 km2 (đảo Thượng Mai: 2,0 km2; đảo Hạ Mai: 3,2 km2). Phần lớn diện tích trên đảo là đồi núi. Trên đảo hiện không có người dân sinh sống thường xuyên ngoài một vài hộ nuôi trồng thủy sản theo mùa, không có đường giao thông mà chỉ có các đường mòn.

dao_TM-HMMột góc trên đảo Hạ Mai.

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo tích cực của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia, sự phối hợp, hỗ trợ của địa phương cùng với nỗ lực hoàn thành của Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước, Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam” – phạm vi thực hiện trên đảo Thượng Mai - Hạ Mai được triển khai thực hiện từ năm 2020 đến nay đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

Về công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất:

Đã hoàn thành điều tra đánh giá chi tiết tỉ lệ 1:25.000 tại đảo Thượng Mai - Hạ Mai với diện tích 5,2 km2. Kết quả đã xác định được các thành phần đất đá, cấu trúc địa chất của các khu vực điều tra, tìm được đối tượng có triển vọng chứa nước, khoanh định được các khu vực triển vọng có khả năng khai thác nước dưới đất. Kết quả đã điều tra qua các thành tạo địa chất: D1sc; khoanh được 3 khu vực có triển vọng khai thác nước dưới đất. Kết quả công tác điều tra thực địa là cơ sở để tiến hành công tác địa vật lý nhằm lựa chọn được vị trí khoan các lỗ khoan khai thác.

Về công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt:

Đã hoàn thành toàn bộ nội dung, khối lượng ngoại nghiệp và nội nghiệp đồng thời lập báo cáo tổng hợp tài nguyên nước mặt tỉ lệ 1:25.000 trên toàn bộ diện tích đảo Thượng Mai - Hạ Mai là 5,2 km2. Kết quả đã sơ bộ đánh giá được số lượng, chất lượng tài nguyên nước mặt trên đảo điều tra. Trên đảo có 9 con suối ngắn và nhỏ, nhưng không có dòng chảy thường xuyên. Tổng lượng nước mưa hàng năm trên đảo là 9,4 triệu m3, tổng lượng tài nguyên nước mặt là 6,49 triệu m3. Về chất nước nước các suối, kết quả phân tích chất lượng 03 mẫu nước mặt lấy tại các suối trên đảo cho thấy một số chỉ tiêu có hàm lượng chưa đạt tiêu chuẩn cho phép, nên chưa đủ tiêu chuẩn cho nhu cầu cấp nước sinh hoạt. Để có thể đảm bảo chất lượng sử dụng nước mặt cho sinh hoạt cần phải xử lý hàm lượng các chỉ tiêu chất lượng nước mặt cho đạt tiêu chuẩn mức A1 theo quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Ngoài ra, trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát đã làm rõ được các vấn đề về tài nguyên nước mặt, nhu cầu sử dụng nước, đồng thời đánh giá được khả năng đáp ứng của nguồn nước mặt cho các mục đích sử dụng đối với từng suối trên đảo.

Về công tác địa vật lý: Đã hoàn thành đo sâu điện, đo mặt cắt điện, đo sâu phân cực kích thích xác định được 3 vị trí triển vọng đặt các lỗ khoan địa chất thủy văn.

Về công tác khoan địa chất thủy văn: Đã hoàn thành 01 lỗ khoan với tổng chiều sâu khoan 60m.

Về công tác bơm hút nước thí nghiệm: Đã hoàn thành bơm thí nghiệm tại 01 lỗ khoan đảo Thượng Mai - Hạ Mai với lưu lượng bơm là 0,75 l/s. Từ kết quả bơm thí nghiệm giúp tính toán được thông số địa chất thủy văn của tầng chứa nước khe nứt trong các trầm tích lục nguyên hệ tầng sông Cầu, đánh giá được trữ lượng nguồn nước trên các đảo. 

- Kết quả phân tích thành phần hóa học của nước dưới đất tại các lỗ khoan cho thấy các chỉ tiêu phân tích mẫu: Toàn diện, vi lượng đều nằm trong giới hạn cho phép theo QC 09-MT/2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm).

Về công tác trắc địa: đã hoàn thành đo tọa độ phẳng 9 tuyến địa vật lý, mỗi lỗ khoan có 03 tuyến đo địa vật lý, tổng số chiều dài là 1800m. 

Điều kiện thi công tại các vùng đảo hết sức khó khăn, đo đặc điểm địa hình phân cắt, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện địa chất phức tạp.... nhưng đơn vị đã cố gắng hoàn thành tốt đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc được giao theo kế hoạch năm 2020. Trên cơ sở các kết quả trên, năm 2021, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện những bước tiếp theo của dự án để đạt được mục tiêu tìm kiếm nguồn nước phục vụ cấp nước cho đảo Thượng Mai - Hạ Mai, mang ý nghĩa to lớn trong việc phát triển kinh tế biển đảo, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao đời sống nhân dân các vùng biển đảo góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của nước ta.


Newer news items:
Older news items: