NAWAPI

bannerTT_2

Thu05192022

Last update10:59:07 PM GMT

Một số kết quả đạt được của Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam” - đảo Nất Đất cho đến nay

Đảo Nất Đất thuộc xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, đảo có diện tích 1,2 km2. Phần lớn diện tích trên đảo là đồi núi. Từ bến cập tàu xã Ngọc Vừng, nếu đi xuồng máy thì mất khoảng 20 phút là đến đảo Nất Đất. Trên đảo không có dân cư sinh sống cố định, chỉ có người đến ở tạm trú làm các nghề khai thác sứa, hoặc nuôi dê. Do vậy, ai muốn đến được đảo thường phải chủ động lo tàu, xuồng, hoặc nhờ phương tiện của ngư dân.

dao_Nat_DatMột phần đảo Nất Đất.

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo tích cực của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia, sự phối hợp, hỗ trợ của địa phương cùng với nỗ lực hoàn thành của Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước, Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam” – phạm vi thực hiện trên đảo Nất Đất được triển khai thực hiện từ năm 2020 đến nay đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

Về công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất:

Đã hoàn thành điều tra đánh giá chi tiết tỉ lệ 1:25.000 tại đảo Nất Đất với diện tích 1,2 km2. Kết quả đã sơ bộ đánh giá được số lượng, chất lượng tài nguyên nước dưới đất trên đảo. Tiềm năng nước dưới đất trên đảo 1.735,88m3/ngày, trữ lượng khai thác tiềm năng là 520,76m3/ngày. Với trữ lượng khai thác này có thể đảm bảo cấp nước cho toàn bộ nhân dân được quy hoạch di dân ra đảo. Về chất lượng nước dưới đất: Đối tượng khai thước nước dưới đất chủ yếu trên đảo là tầng chứa nước khe nứt d1. Nước trong tầng này nhạt, chất lượng tốt. So sánh các chỉ tiêu phân tích nước dưới đất với QCVN 02:2009/BYT, Quy chuẩn quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt thông thường cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều đạt tiêu chuẩn.

Về công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt:

Đã hoàn thành toàn bộ nội dung, khối lượng ngoại nghiệp và nội nghiệp đồng thời lập báo cáo tổng hợp tài nguyên nước mặt tỉ lệ 1:25.000 trên toàn bộ diện tích đảo Nất Đất là 1,2 km2. Kết quả đã sơ bộ đánh giá được số lượng, chất lượng tài nguyên nước mặt trên đảo điều tra. Trên đảo có 3 con suối, nhưng không có dòng chảy thường xuyên. Tổng lượng nước mưa hàng năm trên đảo là 2,17 triệu m3, tổng lượng tài nguyên nước mặt là 1,48 triệu m3. Về chất nước nước các suối cơ bản tốt, hầu hết hàm lượng các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn cho phép, có thể đáp ứng cho nhu cầu cấp nước sinh hoạt. Ngoài ra, trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát đã làm rõ được các vấn đề về tài nguyên nước mặt, nhu cầu sử dụng nước, đồng thời đánh giá được khả năng đáp ứng của nguồn nước mặt cho các mục đích sử dụng đối với từng suối trên đảo.

Về công tác điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt:

Đã hoàn thành điều tra đánh giá chi tiết tỉ lệ 1:25.000 tại đảo Nất Đất với diện tích 1,2km2. Kết quả đã xác định hiện trạng trên đảo Nất Đất hiện không có công trình khai thác nước mặt, nguồn nước mặt trên đảo chủ yếu là các dòng tạm thời nên không có ý nghĩa trong việc cấp nước cho các nhu cầu sử dụng của con người.

Về công tác điều tra hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất:

Đã hoàn thành điều tra đánh giá chi tiết tỉ lệ 1:25000 tại đảo Nất Đất với diện tích 1,2km2. Kết quả đã xác định hiện trạng trên đảo Nất Đất hiện chỉ có một vài công trình giếng đào khai thác nguồn nước dưới đất trên đảo phục vụ nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho một vài hộ dân nuôi trồng hải sản tạm trú trên đảo. Lưu lượng tại các giếng nhỏ không có ý nghĩa trong việc cấp nước cho các nhu cầu lớn hơn của người dân.

Về công tác địa vật lý: Đã hoàn thành đo sâu điện, đo mặt cắt điện, đo sâu phân cực kích thích xác định được 2 vị trí triển vọng đặt các lỗ khoan địa chất thủy văn.

Về công tác khoan địa chất thủy văn: Đã hoàn thành 02 lỗ khoan với tổng chiều sâu khoan 120m.

Về công tác bơm hút nước thí nghiệm: Đã hoàn thành bơm tại 5 giếng đào trên đảo Nất Đất với lưu lượng bơm từ 0,1 - 0,2 l/s. Từ kết quả đó, tính toán các thông số địa chất thủy văn và lên phương án khai thác hiệu quả, bền vững đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước.

- Đã hoàn thành bơm thí nghiệm tại 02 lỗ khoan đảo Nất Đất với lưu lượng bơm từ 0,9 – 1,15 l/s. Từ kết quả bơm thí nghiệm đã tính toán được thông số địa chất thủy văn của tầng chứa nước khe nứt trong các trầm tích lục nguyên hệ tầng sông Cầu, đánh giá được trữ lượng nguồn nước trên các đảo.

- Kết quả phân tích thành phần hóa học của nước dưới đất tại các lỗ khoan cho thấy các chỉ tiêu phân tích mẫu: Toàn diện, vi lượng đều nằm trong giới hạn cho phép theo QC 09-MT/2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm).

Về công tác trắc địa: đã hoàn thành đo tọa độ phẳng 6 tuyến địa vật lý, mỗi lỗ khoan có 03 tuyến đo địa vật lý, tổng số chiều dài là 1200m.

Điều kiện thi công tại các vùng đảo hết sức khó khăn, đo đặc điểm địa hình phân cắt, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện địa chất phức tạp.... nhưng đơn vị đã cố gắng hoàn thành tốt đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc được giao theo kế hoạch năm 2020. Trên cơ sở các kết quả trên, năm 2021, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện những bước tiếp theo của dự án để đạt được mục tiêu tìm kiếm nguồn nước phục vụ cấp nước cho đảo Nất Đất, mang ý nghĩa to lớn trong việc phát triển kinh tế biển đảo, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao đời sống nhân dân các vùng biển đảo góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của nước ta.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: