NAWAPI

bannerTT_2

Thu05192022

Last update10:59:07 PM GMT

Nước dưới đất ở đô thị Bạc Liêu: Suy thoái và những nhiệm vụ cần giải quyết

Thành phố Bạc Liêu với vị trí là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật, dịch vụ, an ninh - quốc phòng của tỉnh Bạc Liêu, là đầu mối giao thương với các tỉnh. Hiện nay, thành phố Bạc Liêu đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế như các ngành công nghiệp, kinh tế du lịch, nuôi tôm công nghiệp, chế biến thủy sản… Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ gia tăng dân số của thành phố, đòi hỏi nhu cầu nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân ngày càng tăng, việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngày càng nhiều, dẫn đến nguy cơ suy thoái về tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước dưới đất nói riêng.8-2a_TP_Bac_lieuẢnh minh họa.

Suy thoái tài nguyên nước dưới đất

Nhìn chung, việc khai thác nước dưới đất ở vùng đô thị Bạc Liêu đã và đang có những biểu hiện suy thoái nguồn nước khá rõ. Sự suy giảm trữ lượng nước dưới đất thông qua sự hạ thấp mực nước, sự cạn kiệt, nhiễm mặn các tầng chứa nước. Biểu hiện cụ thể như sau:

- Tại thành phố Bạc Liêu, nước dưới đất là nguồn cấp nước chủ yếu cho các nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của người dân, cũng như cung cấp nước cho sản xuất và dịch vụ, do nguồn nước mặt hầu hết nhiễm mặn và có dấu hiệu ô nhiễm các hợp chất nitro nên hầu như không khai thác sử dụng. Hiện nay lượng khai thác nước dưới đất cấp nước cho thành phố này là 49.783m3/ngày, trong đó khai thác tập trung là 22.000m3/ngày. Nước dưới đất khai thác chủ yếu trong tầng chứa nước qp2-3, qp1, ít hơn ở tầng n22. Tầng chứa nước qh phân bố nước mặn hoàn toàn; các tầng chứa nước qp3, qp2-3, n22, n21, n13 phân bố mặn - nhạt đan xen. 

- Tại các bãi giếng tập trung ở khu vực tây bắc thành phố, việc khai thác nước dưới đất với lưu lượng lớn chủ yếu trong tầng chứa nước qp2-3, gần ranh mặn nhạt đã gây cạn kiệt cục bộ tại khu vực khai thác và nguy cơ dịch chuyển ranh mặn đến các công trình khai thác, cũng như sụt lún nền đất.

- Các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp theo thời gian, cụ thể tốc độ hạ thấp mực nước các tầng như sau: qp3 (giai đoạn 2010 – 2018 là 0,47m/năm, trong đó tốc độ hạ thấp lớn nhất tại lỗ khoan Q597020M1 0,51m/năm), qp2-3 (giai đoạn 2010 – 2018 là 0,52m/năm, trong đó tốc độ hạ thấp lớn nhất tại lỗ khoan Q597030M1 0,61m/năm), n21 (0,52m/năm) và n13 (0,42m/năm).

Những vấn đề cần giải quyết để bảo vệ nguồn nước dưới đất tại đô thị Bạc Liêu

- Làm rõ đặc điểm cấu trúc các tầng chứa nước, đặc điểm phân bố, trữ lượng, chất lượng nước dưới đất các tầng chứa nước cần bảo vệ. Cụ thể, thiết kế khối lượng công tác điều tra, đánh giá trên toàn vùng với tỷ lệ 1:25.000; bổ sung công tác khoan cho khu vực phía đông, đông nam và vùng trung tâm; thiết kế công tác hút nước thí nghiệm, lấy mẫu, trắc địa, quan trắc động thái và karota đi kèm nhằm làm rõ thông số địa chất thủy văn, chất lượng nước các tầng chứa nước cần bảo vệ; tiến hành công tác đo sâu điện trên các tuyến trên toàn vùng nghiên cứu nhằm làm rõ cấu trúc và ranh giới mặn nhạt của các tầng chứa nước.

- Làm rõ mức độ suy thoái nước dưới đất: các số liệu về hiện trạng khai thác cần được cập nhật; xác định các thông số của tầng chứa nước khai thác chính; xây dựng các mô hình cân bằng nước và mô hình dịch chuyển ranh mặn, từ đó xác định rõ các tác động do khai thác cũng như dự báo mức độ ảnh hưởng trong tương lai.

- Xây dựng các giải pháp bảo vệ nước dưới đất: đề xuất phương án khai thác hợp lý nước dưới đất; khoanh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; khoanh định vùng bảo hộ vệ sinh cho các công trình khai thác nước sinh hoạt, đề xuất mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước và một số giải pháp phục hồi tầng chứa nước trong trường hợp tầng chứa nước suy thoái, cạn kiệt.

Và đó cũng là những nhiệm vụ phải đạt được của đề án “ Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”, trong đó có đô thị Bạc Liêu do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện, phê duyệt triển khai từ năm 2019 và dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Việc thực hiện đề án là hết sức cần thiết nhằm phục vụ việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng; là tài liệu quan trọng phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, khai thác và sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: