NAWAPI

bannerTT_2

Thu05192022

Last update10:59:07 PM GMT

Họp báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ quan trắc, giám sát tài nguyên nước

        Sáng ngày 12/03/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp về tình hình triển khai nhiệm vụ quan trắc, giám sát tài nguyên nước. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước; Lãnh đạo Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước; Lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước; đại diện Lãnh đạo các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, miền Trung, miền Nam cùng một số cán bộ các trung tâm. (Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc, miền Trung, miền Nam họp trực tuyến).

       Quan trắc, giám sát tài nguyên nước có vai trò quan trọng đáp ứng nhu cầu thông tin về số lượng, chất lượng và biến động tài nguyên nước mặt, nước dưới đất phục vụ quản lý nhà nước và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. 

       Đối với mạng quan trắc tài nguyên nước mặt, hiện nay có 06 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt đã được xây dựng và vận hành từ tháng 4 năm 2011 đến nay phân bố vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam trung Bộ.

       Đối với mang quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2019 có 459 điểm và 946 công trình quan trắc trong các tầng chứa nước phân bố ở các vùng đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

d


       Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó tổng Giám đốc tóm tắt lại hai vấn đề chính còn tồn tại cần giải quyết đó là thời gian gửi số liệu về (một số vùng có dịch như Hải Dương, Quảng Ninh chưa lấy được số liệu quan trắc thì xử lý như thế nào). Vấn đề thứ hai là đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc thì thấy số liệu có một số bất thường và một số dữ liệu có chuyển về nhưng bên trong không có số liệu.

       Ông Hồ Văn Thủy - Đại diện Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước trả lời theo chỉ đạo thì các đơn vị phải có dữ liệu gửi về trước ngày 25 .Tuy nhiên chất lượng dữ liệu đang còn nhiều vấn đề, các công trình thì nhập đủ nhưng vào cơ sở dữ liệu thì không đúng thì cần hiệu chỉnh lại. Vấn đề thứ hai tại các tỉnh vùng dịch thì vẫn sẽ dự báo và dựa vào các số liệu cũ để dự báo nhưng mở đầu chú thích là tháng vừa rồi không đi lấy được thông tin do dịch bệnh.

       Cũng tại cuộc họp, Ban quan trắc giám sát tài nguyên nước đưa ra văn bản "Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc quốc gia tài nguyên nước của trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia" và xin ý kiến góp ý của các bên tham gia để bổ sung và chỉnh sửa.

       Một số hình ảnh tại cuộc họp:
a

b

cảnh cuộc họp

toàn cảnh

Toàn cảnh cuộc họp


Newer news items:
Older news items: