Thu10212021

Last update06:36:07 AM GMT

Hội thảo tham vấn hoàn thiện đề cương Dự án “Tài nguyên nước dưới đất trong vùng châu thổ Mê Công: Quản lý hợp tác để tăng cường chống chịu khí hậu”

Sáng ngày 11/3, tại An Giang, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa liên hợp quốc (UNESCO Việt Nam) phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn địa phương về Đề xuất Dự án "Tài nguyên nước dưới đất trong vùng châu thổ Mekong: Hợp tác quản lý để tăng cường khả năng chống chịu khí hậu" và tuyên truyền ngày nước thế giới với chủ đề "Giá trị của nước".

Ông Thân Văn Đón Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế đã chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị còn có đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa liên hợp quốc (UNESCO Việt Nam), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội Phụ Nữ, Hội nông dân, Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Nông nghiệp các huyện của tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An.

tt-adonÔng Thân Văn Đón, Trưởng Ban KHCN&HTQT khai mạc mội Hội thảo
Hội thảo tham vấn được tổ chức với mục tiêu tập hợp ý kiến đa chiều của các bên liên quan xoay quanh những kiến thức, hiểu biết của địa phương về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất và các giải pháp ứng phó với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước dưới đất. Lắng nghe và tiếp thu chọn lọc các ý kiến của lãnh đạo địa phương về mục tiêu, các hợp phần sẽ thực hiện và kết quả đầu ra của dự án.

Hội thảo cũng là những chuỗi sự kiện nhằm Tuyên truyền ngày nước thế giới 23/3/2021 với chủ đề nhấn mạnh về Giá trị của nước, nâng cao vị thế giá trị mà nước mang lại cho cuộc sống, sức khỏe và môi sinh. Ngoài các vấn đề về giá cả, chủ đề này còn bao gồm các giá trị về môi trường, xã hội và văn hóa mà con người đặt ra đối với nước.

Thay mặt đơn vị tổng hợp đề xuất dự án Bà Trần Thị Lan Hương, Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc tài Việt Nam trình bày đề cương Dự án "Tài nguyên nước dưới đất trong vùng châu thổ Mê Công: Quản lý hợp tác để tăng cường chống chịu khí hậu". Đề cương dự án đã được tổ chức UNESCO Việt Nam trình gửi nhà tài trợ (Quỹ Thích ứng), sau nhiều đợt xem xét và yêu cầu chỉnh sửa từ nhà tài trợ đã được cơ bản chấp nhận với yêu cầu bổ sung lần cuối các nội dung liên quan, một trong số đó là ý kiến tham vấn, đóng góp của các bên liên quan (người dân, chính quyền địa phương ở tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An) cho mục tiêu, các hoạt động và đầu ra của dự án.

tt-lanhuongBà Trần Thị Lan Hương báo cáo tổng quan về dự án

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, thống nhất với mục tiêu, các hoạt động chính và kết quả đầu ra của dự án. Tuy nhiên, cần xem xét bổ sung mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất đồng bộ giữa Việt Nam (tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An) và một số tỉnh ở Campuchia để xác định được mối quan hệ giữa nước dưới đất ở 2 nước.

tt-daibieu-AnGiangĐại diện Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh An Giang phát viểu ý kiến
Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, nước dưới đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh, khai thác nước dưới đất cung cấp cho sinh hoạt, công nghiệp. Vì hiện tại nguồn nước mặt của tỉnh hầu như bị nhiễm mặn vào mùa khô. Do vậy, cần bổ xung cà chi tiết hoạt động nghiên cứu chi tiết cấu trúc địa chất thủy văn của vùng dự án, từ đó xác định được vị trí bổ sung nước dưới đất để có nước dưới đất cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp vào mùa hạn hán, thiếu nước.

Đại diện Phòng tài nguyên và môi trường huyện tỉnh Đồng Tháp, thống nhất với mục tiêu, các hoạt động và đầu ra của dự án. Tuy nhiên, để kết quả đầu ra của dự án được áp dụng vào thực tiễn và cho các đơn vị được hưởng lợi có hiệu quả thì dự án cần chi tiết hóa việc xây dựng các sổ tay hướng dẫn về bảo vệ tài nguyên nước cho từng địa phương, vì hiện tại một số nơi của huyện nguồn nước dưới đất đang có nguy cơ bị ô nhiễm do các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt.

tt-daibieuCác đại biểu tham dự Hội thảo