Sat01222022

Last update06:35:23 AM GMT

Hội nghị cán bộ - viên chức khối cơ quan Trung tâm năm 2020

z2303978211589_9fa4e5ea0d548764945ce2ee26807ba6Sáng ngày 29 tháng 01 năm 2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị cán bộ - viên chức năm 2020 khối cơ quan Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Tham dự hội nghị có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động khối cơ quan Trung tâm.


Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của cơ quan Trung tâm,  bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng Trung tâm cho biết: Năm 2020, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng với sự tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai, lũ lụt, sạt lở diễn ra phực tạp ở nhiều nơi gây khó khăn không nhỏ trong công tác quy hoạch, điều tra, quan trắc tài nguyên nước của Trung tâm. Với phương châm biến khó khăn thành hành động, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Cơ quan Trung tâm đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đóng góp quan trọng trong thành tựu chung của Trung tâm và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan Trung tâm đã thực hiện tốt chức năng quản lý của đơn vị dự toán cấp II: quản lý, điều hành các đơn vị trực thuộc cũng như các phòng ban chức năng hoàn thành kế hoạch Bộ giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, trong đó có: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật gồm 02 dự thảo Thông tư; 04 nhiệm vụ Chính phủ, 09 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ, 03 nhiệm vụ đặc thù, 01 nhiệm vụ đối ứng, 03 nhiệm vụ đầu tư xây dựng và sửa chữa tài sản cố định; 11 đề tài khoa học và công nghệ.

z2303978736047_4ee28e8f233341238374697e0e20eb45

Về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, Cơ quan Trung tâm tiếp tục tập trung hoàn thành tốt trong công tác quản lý cũng như triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, điển hình là tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước, Cơ quan Trung tâm đã đề xuất Bộ TN&MT đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ 03 Thông tư và xây dựng dự thảo để trình Bộ; thực hiện 02 nhiệm vụ Chính phủ giao, 07 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ, 06 đề tài nghiên cứu khoa học, 01 nhiệm vụ đặc thù và 01 nhiệm vụ đối ứng dự án ODA.

z2303978402079_b8a7808a4a850e0da15a59d5fd5f610a

Tiếp đó, ông Đỗ Đức Thắng, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung tâm đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm vụ 2021 của Công đoàn cơ quan Trung tâm.

Phát biểu tại Hội nghị ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm, Thủ trưởng Cơ quan Trung tâm đã biểu dương những kết quả mà toàn thể cán bộ, viên chức đã đạt được. Đồng thời, đề nghị trong năm 2021 cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tiếp tục phát huy năng lực, tập trung trí tuệ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Trung tâm ngày càng lớn mạnh.

z2303978211589_9fa4e5ea0d548764945ce2ee26807ba6

Để đạt được những mục tiêu đó tập thể cán bộ, viên chức cần đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ đúng tiến độ và đạt chất lượng. Bên cạnh đó, phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị, coi đó là tiền đề để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; cùng với đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động để từ đó phân công nhiệm vụ và có các giải pháp phù hợp.


Newer news items:
Older news items: