Thu12022021

Last update12:28:21 AM GMT

Họp Hội đồng thẩm định dự án”Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững”

Chiều ngày 01/12/2020, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng thẩm định dự án"Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững". Tham dự buổi họp có ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – chủ tịch hội đồng; ông Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – phó chủ tịch hội đồng; Cùng các chuyên gia tài nguyên nước đến từ các phòng Ban của Trung tâm.

Thay mặt cho nhóm thực hiện dự án, Bà Chu Minh Thu đã trình bày đề cương nhiệm vụ:" Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững".

IMG_1170 

Báo cáo với Hội đồng bà Chu Minh Thu cho biết mục tiêu tổng quát của nhiệm vụ là đánh giá sức chịu tải của các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình, đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm bảo vệ môi trường nước mặt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Để thực hiện mục tiêu này thì đề tài cần phải thực hiện được các nhiệm vụ như sau:

- Điều tra bổ sung hiện trạng các nguồn thải chính, nguồn nước tiếp nhận trên các sông.

- Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải và sức chịu tải trên các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình.

- Xây dựng các giải phapr bảo vệ môi trường nước mặt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững lưu vực sông Hồng – Thái Bình;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn thải;

- Xây dựng báo cáo tổng kết và hồ sơ sản phẩm của dự án;

Kết luận tại buổi họp,ông Tống Ngọc Thanh – Chủ tịch hội đồng đánh giá cao các ý kiến phát biểu góp ý của các thành viên trong hội đồng. "Những ý kiến đóng góp hết sức chi tiết, mang tính chất xây dựng cho Đề Cương. Đề nghị đơn vị thực hiện tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện theo ý kiến đóng góp của các đại biểu để sớm trình Bộ phê duyệt theo thẩm quyền"

Một số hình ảnh của buổi thẩm định:

IMG_1173

IMG_1174

 

IMG_1175

IMG_1169
Newer news items:
Older news items: