Mon05172021

Last update06:42:48 AM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 9 Năm 2020 Vùng Bắc Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước cho 2 khu vực phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An), khu vực phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) của vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 9.

TẦNG CHỨA NƯỚC HOLOCENE (qh)

KHU VỰC PHÍA BẮC VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8, với 22/29 công trình có mực nước dâng, 6/29 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/29 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,43m tại P.Nghi Thu, huyện TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An (QT8a-NA) và hạ thấp nhất là 0,06m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (QT2-TH).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,64m xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (QT14a-NA) và sâu nhất là -11,97m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 9 với 10/29 công trình mực nước dâng, 11/29 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 8/29 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1,5m tập trung ở các khu vực huyện Qùy Hợp, Đô Lương, Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

KHU VỰC PHÍA NAM VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 8, với 15/37 công trình có mực nước hạ, 11/37 công trình có mực nước dâng và 11/37 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,85m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (QT3-HS) và hạ thấp nhất là 2,33m tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT17-QB).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,37m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7-HT) và sâu nhất là -8,26m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (QT9a-QT).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 9 với 34/37 công trình mực nước dâng, 1/37 công trình mực nước hạ và 2/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở các khu vực huyện Lộc Hà, Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Gio Linh, Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị); huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) và dâng > 1,0m tập trung ở các huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị); huyện Quảng Trạch, Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình)

TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCENE (QP)

KHU VỰC PHÍA BẮC VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8 với 21/33 công trình có mực nước dâng, 6/33 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 6/33 công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 1,25m xã xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (QT7-NA) và hạ thấp nhất là 0,56m tại xã xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT5b-HÐ).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,79m tại xã Hưng Hòa, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An (QT12b-NA) và sâu nhất là -12,02m xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 9 với 17/33 công trình mực nước dâng, 10/33 công trình mực nước hạ và 6/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1,0 đến 1,5m phân bố ở khu vực huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) và mực nước hạ thấp nhất 0,5m đến 1,0m tập trung ở khu vực huyện Anh Sơn, Con Cuông, mực nước hạ 1,0 đến 1,5m, huyện Anh Sơn, Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

KHU VỰC PHÍA NAM VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 8, với 12/38 công trình có mực nước dâng, 13/38 công trình có mực nước hạ và 13/38 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,70m tại xã Phượng Điền, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (QT1a-HK) và hạ thấp nhất là 0,61m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (QT2a-HK).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,19m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là -8,24m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (QT9b-QT).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 9 với 36/38 công trình mực nước dâng, 1/38 công trình mực nước hạ và 1/38 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1,0m huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Cam Lộ, Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị); huyện Cam Lộc, Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) và mực nước dâng >1,0m tập trung ở khuc vực huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình).

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: