Sat01222022

Last update06:35:23 AM GMT

Đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Chảy, lưu vực sông Con thuộc dự án “Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 lưu vực sông Lô Gâm”

There are no translations available.

Dự án “Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 lưu vực sông Lô Gâm được thực hiện bắt đầu từ năm 2011 và dự kiến kết thúc vào năm 2021 với các mục tiêu chính là:
- Đánh giá được tổng quan về sự phân bố, đặc điểm, đặc trưng chủ yếu, tiềm năng, trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước;
- Xác định được khả năng đáp ứng nguồn nước cho các mục đích sử dụng để phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng;
- Tạo bộ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước;
- Kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho nhân dân ở một số khu vực bố trí công trình điều tra nước dưới đất;
Trong năm 2019 dự án đã triển khai thực hiện một số dạng công tác như: thu thập, rà soát thông tin dữ liệu và triển khai công tác điều tra đánh giá tài nguyên nước; công tác ngoại nghiệp và nội nghiệp điều tra, đánh giá tài nguyên nước; công tác quan trắc lưu lượng nước mặt; mua và phân tích ảnh vệ tinh tỷ lệ 1/100.000; công tác khảo sát địa vật lý và khoan nghiên cứu địa chất thủy văn, hút nước thí nghiệm, quan trắc động thái nước dưới đất 02 lỗ khoan LG09, LG10 có chiều tổng sâu 180m tại  huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái, ...
Kết quả thực hiện năm 2019 đã đánh giá được tài nguyên nước trên lưu vực sông Chảy và lưu vực sông Con, cụ thể như sau:
Kết quả đánh giá tài nguyên nước trên lưu vực sông Chảy
- Về tài nguyên nước mặt:
+ Lưu vực sông Chảy có tổng lượng nước mưa là 8.318 triệu m3/năm.
+ Lượng nước của sông Chảy tính đến điểm ra khỏi vùng điều tra vào khoảng 6,16 tỷ m3/năm. Trong đó lượng nước sông Chảy đến từ địa phận Trung Quốc là 1,27 tỷ m3.
+ Chất nước nước các sông, suối cơ bản tốt, một số đoạn sông có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ đã được khoanh vùng, đánh giá chi tiết.
+ Đã làm rõ được các vấn đề về tài nguyên nước mặt, nhu cầu sử dụng nước, đồng thời đánh giá được khả năng đáp ứng của nguồn nước mặt cho các mục đích sử dụng đối với từng sông, hồ trong vùng.
- Về tài nguyên nước dưới đất
+ Trên lưu vực sông Chảy tồn tại 10 tầng chứa nước bao gồm 1 tầng chứa nước lỗ hổng và 9 tầng chứa nước khe nứt. Kết quả đánh giá đã xác định tiềm năng tài nguyên nước dưới đất trên lưu vực sông Chảy là 2.408.514 m3/ngày trong đó trữ lượng động là 2.266.731 m3/ngày; trữ lượng tĩnh là 141.783 m3/ngày.
+ Chất lượng nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực sông Chảy có chất lượng tốt, đáp ứng các yêu cầu sử dụng.
+ Dự án đã đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước trong vùng nghiên cứu.
Kết quả đánh giá tài nguyên nước trên lưu vực sông Con
- Tài nguyên nước mưa: Lượng mưa năm bình quân trên lưu vực sông Con là 2.325 mm/năm, tương ứng với 3.241 triệu m3/năm. Trong lưu vực Sông Nậm Ong có lượng mưa bình quân nhiều năm là lớn nhất 3.306 mm/năm (gần tâm mưa trạm Bắc Quang). Sông Ngòi Kim có lượng mưa bình quân nhiều năm là nhỏ nhất khoảng 1.914 mm/năm.
- Tài nguyên nước mặt: Tổng lượng tài nguyên nước mặt toàn lưu vực khoảng 2,34 tỷ m3/năm, modun dòng chảy dao động từ 41,7 đến 86,3 l/s/km2. Mùa lũ từ tháng VI-X chiếm 60,81% đến 85,60% tổng lượng dòng chảy năm. Chất lượng nước khá tốt trừ khu vực vực thượng nguồn sông Con (pH cao và DO thấp ở ngưỡng dùng cho nông nghiệp)
- Tài nguyên nước dưới đất: Xác định được 7 tầng chứa nước bao gồm 1 tầng chứa nước lỗ hổng và 6 tầng chứa nước khe nứt và 03 thành tạo nghèo nước. Tiềm năng tài nguyên nước dưới đất trên lưu vực sông Con là 1.496.214 m3/ngày; trữ lượng có thể khai thác trên lưu vực sông Con  là 448.864 m3/ngày. Chất lượng nước tốt được đánh giá theo QCVN 09:2015/BTNMT và QCVN 02:2009/BYT.
- Định hướng: Khu vực sông Con có nguồn nước mặt đều có khả năng cấp thêm một lượng nước khá lớn so với yêu cầu khai thác nước hiện trạng. Nguồn nước dưới đất tại khu vực xã Đồng Yên huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang, khai thác nước trong tầng chứa nước ɛ2hg với lưu lượng 1.630 m3/ngày. Lưu ý khu vực xuất lộ nguồn nước khoáng nóng tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Nhìn chung  còn có  khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước, nguyên nhân là do khu vực có địa hình dốc, nước chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn khi có mưa, sau đó dòng chảy gần như không có và phụ thuộc hoàn toàn vào các mạch lộ của nguồn nước ngầm. Vì vậy cần phải có những nghiên cứu về các giải pháp cấp nước tận dụng được nguồn nước và phù hợp với đặc điểm địa hình, tập quán sinh hoạt và canh tác của người dân để khai thác được tiềm năng nguồn nước của vùng.
Năm 2020 dự án tiếp tục thực hiện các dạng công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước thượng nguồn lưu vực sông Lô trên địa bàn tỉnh Hà Giang; phân tích ảnh vệ tinh phục vụ công tác điều tra ở thượng nguồn lưu vực sông Lô; Quan trắc lưu lượng tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Con; quan trắc lưu lượng tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Con (12 lần); đo đạc mặt cắt sông trên lưu vực sông Con.

Newer news items:
Older news items: