Thu01282021

Last update04:52:59 AM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 8 Năm 2020 Vùng Nam Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng Nam Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).
Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 8.
TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCENE THƯỢNG (QP3)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng, có 39/60 công trình mực nước dâng, 5/60 công trình mực nước hạ và 16/60 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,53m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q01302C) và giá trị hạ thấp nhất là 0,66m tại TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (Q02702T).
Trong tháng 8 : mực nước trung bình tháng sâu nhất là -12.25m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0.97m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8.
Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng, có 34/54 công trình mực nước dâng, 8/54 công trình mực nước hạ và 12/54 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2.18m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh (Q003340) và giá trị hạ thấp nhất là -0.20m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q598020M1).
Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -28.01m tại phường Đông Hưng, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1.58m tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q014340).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8.
Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-40m) tại Thành phố Hồ Chí  Minh trong tháng 8 độ sâu mực nước trung bình tháng ở quận 12, phường Đông Hưng là -28,01m (Q019340) đạt 70,025% và phường Trung Mỹ Tây là -21,83m (Q011340) đạt 54,575%. So với mực nước hạ thấp cho phép (-30m) tại tỉnh Bạc Liêu ở phường 1, TX Giá Rai là -15,35m (Q609030) đạt 51,17%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.
Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng, có 27/49 công trình mực nước dâng, 5/49 công trình mực nước hạ và 17/49 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,34m tại phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q017030M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,29m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ (Q601040).
Trong tháng 8 : mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,76m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,93m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).
Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-30m) tại tỉnh Đồng Nai ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch là -19,14m (Q039340M1) đạt -63,80%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.
Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng, có 33/52 công trình mực nước dâng, 5/52 công trình mực nước hạ và 14/52 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,93m tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Q22504TM1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ (Q624050).
Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -24,38m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,69m tại Phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104Z).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8.
Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-40m) tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8 độ sâu mực nước trung bình tháng ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12 là -24,38m (Q011040) đạt 60,95%. So với mực nước hạ thấp cho phép (-30m) tại tỉnh Long An ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa là -21,76m (Q604050) đạt 72,53% và tại tỉnh Đồng Tháp ở xã Hòa Long, huyện Lai Vung là -16,01m (Q206030M1) đạt 53,37%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.
Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế dâng, có 25/40 công trình mực nước dâng, 4/40 công trình mực nước dâng và 10/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,61m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060) và giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1).
Trong tháng 8 : mực nước trung bình tháng sâu nhất là -23,20m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,96m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8.
Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-30m) trong tháng 8 độ sâu mực nước trung bình tháng tại tỉnh Long An ở xã Hòa Long, huyện Lai Vung là -16,25m (Q206040M1) đạt 54,17% và tại tỉnh Cà Mau ở phường 9, TP Cà Mau là -23,20m (Q17704ZM1) đạt 77,33%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Newer news items:
Older news items: