Wed01202021

Last update10:29:34 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 8 Năm 2020 Vùng Tây Nguyên

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho vùng Tây Nguyên và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính gồm tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 8.
Tầng Chứa Nước Lỗ Hổng Bồi Tích Hiện Đại (Q)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7, có 31/33 công trình mực nước dâng, 2/33 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 1,44m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7a) và hạ thấp nhất  là 0,24m tại xã Hra, Măng Yang, tỉnh Gia Lai (LK11T).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -8,42m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,01m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8.
Tầng Chứa Nước Khe Nứt Lỗ Hổng Phun Trào Bazan Pleistocen Giữa Β(Qp)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7, có 21/25 công trình có mực nước dâng, 1/25 công trình có mực nước hạ và 3/25 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 3,37m tại P.Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (C3a) và có một công trình hạ là 0,11m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,48m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,40m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).
Dự báo: mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8.
Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-50m) trong tháng 7 độ sâu mực nước trung bình tháng ở TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T) là -25,48m đạt 50,96%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.
Tầng Chứa Nước Khe Nứt Lỗ Hổng Phun Trào Bazan Pliocen-Pleistocen Dưới Β(N2-Qp)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7, có 58/71 công trình có mực nước dâng, 9/71 công trình có mực nước hạ và 4/71 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 6,77m tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (C5o) và hạ thấp nhất là 0,47m tại xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, Ga Lai (LK08T).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -124,08m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,15m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (LK44T).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8.
Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-50m) trong tháng 6 độ sâu mực nước trung bình tháng ở huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK162T) là -27,10m đạt 54,21%; huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (LK165T) là -29,70m đạt 59,41%; ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (C15) là -34,72m đạt 69,43% và ở TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng là -51,59 (C10b) đạt 103,17% và -124,08m (C10o) đạt 248,15%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.
Tầng Chứa Nước Khe Nứt Lỗ Hổng Vỉa Các Thành Tạo Đầm Hồ Trầm Tích Neogen (N)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7, có 19/22 công trình có mực nước dâng, 3/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất 1,24m tại xã Vinh Quang, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK140T).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -20,17m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK131T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,08m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8.
Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-30m) trong tháng 6 độ sâu mực nước trung bình tháng ở TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK131T) là -20,17m đạt 67,23%; huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1) là -19,80m đạt 65,99% và ở huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T) là -20,17m đạt 67,22%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh các khu vực này.

Newer news items:
Older news items: