Sun02282021

Last update05:41:13 AM GMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cung cấp các kết quả quan trắc điều tra tài nguyên nước cho các tỉnh gặp hạn, mặn

Ngày 10/4, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã có Văn bản số 233/TNNQG – ĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng về việc phối hợp chỉ đạo giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn.
Ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ các địa phương về kỹ thuật, nhân lực, thiết bị, chuyên môn kỹ thuật và giao cho Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung làm đầu mối liên hệ.
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố cử đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ tài liệu các kết quả điều tra cơ bản, bảo vệ, quan trắc, dự báo tài nguyên nước đã thực hiện trên địa bàn các tỉnh. Các công trình điều tra tìm kiếm, giếng khoan khai thác nước dưới đất đã được Trung tâm triển khai thực hiện để đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước tập trung.
Các đơn vị được UBND tỉnh cử làm đầu mối tiếp nhận liên hệ với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, địa chỉ: Số 264 - Đường 2/4 - phường Vĩnh Hải - TP. Nha Trang - Khánh Hòa (ông Nguyễn Quang Huy, Phó Liên đoàn trưởng phụ trách, số điện thoại: 0913302052) để phối hợp thực hiện, kịp thời đưa các nguồn nước vào khai thác, sử dụng phục vụ nhu cầu của nhân dân.


Newer news items:
Older news items: