Sat01222022

Last update06:35:23 AM GMT

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

There are no translations available.

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2966/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=391&lang=vi